Ο γιατρός -πρόεδρος της Academia de Ciencias de Cuba (Ακαδημία επιστημών της Κούβας -ACC)  Luis Velázquez Pérez, κατά την αξιολόγηση της αναγνώρισης που έγινε για τη χώρα από το Ινστιτούτο Στατιστικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), επισημαίνοντας τη –δεδομένη, ισοτιμία της γυναίκας στο νησί της επανάστασης και στον τομέα της επιστήμης σημείωσε:


Οι κουβανέζες δρουν με αποφασιστικότητα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και -χρόνο με το χρόνο καθιερώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στην επιστήμη, όπως αποδεικνύεται από τα πολλαπλά εθνικά βραβεία από την Ακαδημία Επιστημών της Κούβας (ACC) και τη σημαντική παρουσία τους μεταξύ των συγγραφέων σχετικών δημοσιεύσεων, διατριβών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.