Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Μνημονιακά μέτρα από τα παλιά

Ο κόσμος έχει περάσει σε μια Νέα Εποχή: Είμαστε στην εποχή των ραγδαίων μετασχηματισμών και των μεγάλων ταχυτήτων. Η επανάσταση στη Γνώση και την Τεχνολογία αλλάζει κοινωνικές και οικονομικές σταθερές, που μέχρι χτες θεωρούνταν δεδομένες. Είμαστε στην εποχή της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, ιδεών, προϊόντων και κεφαλαίων. Είμαστε στην εποχή της Παγκοσμιότητας. Και η παγκοσμιότητα δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το εμπόριο, την αγορά, την Οικονομία. Είναι, ταυτόχρονα, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο. Σύνθετο και περίπλοκο. Δημιουργεί καινούργιες δυνατότητες και ευκαιρίες. Αλλά και νέες αβεβαιότητες. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και οι αλληλεξαρτήσεις εντείνονται. Ο παγκόσμιος χάρτης προσλαμβάνει, ήδη, μια άλλη μορφή. Στην Ασία, μεγάλες σε έκταση και πληθυσμό χώρες (όπως η Κίνα και η Ινδία) εμφανίζονται δυναμικά στη διεκδίκηση σημαντικών μεριδίων της παγκόσμιας αγοράς, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού κόστους. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αναπτύσσονται φιλελεύθερες δημοκρατίες: δυναμικές και ανταγωνιστικές. (...) Στο παγκόσμιο σκηνικό, οι αβεβαιότητες εντείνονται και εξαιτίας της διεθνούς τρομοκρατίας. (...)

Όλα αυτά, είναι μοιραίο και αναπόφευκτο να αφορούν και τη Χώρα μας. Πολύ περισσότερο, όταν (στα χρόνια που πέρασαν) η Ελλάδα έμεινε ουραγός (μεταξύ των εταίρων της) στους πιο πολλούς και πιο κρίσιμους (οικονομικούς και κοινωνικούς) δείκτες: στην ανταγωνιστικότητα,στην εξάρτηση από το πετρέλαιο, στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, στην ανεργία, στα δημοσιονομικά ελλείμματα, στο δημόσιο χρέος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Οι Έλληνες γνωρίζουν, πλέον, με ακρίβεια, τα πραγματικά προβλήματα της Χώρας, τα βαθύτερα αίτιά τους, τις κατεστημένες καταστάσεις, που κρατούσαν τον Τόπο στο τέλμα. (...)

Από την ομιλία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή στα εγκαίνια της 70ης ΔΕΘ (9/9/2005)