Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Στον τόπο του εγκλήματος...Ο λαός της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο δρόμο, διεκδικώντας εδώ και τώρα να κλείσει η χωματερή στη Φυλή, καμιά νέα χωματερή, ζητώντας διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού και όχι για τα συμφέροντα αυτών που κερδοσκοπούν με τη βρώμα και τον καρκίνο στις αυλές των λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση της ΝΔ και η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής είναι υπόλογες και εκτεθειμένες για την άθλια πολιτική τους στη διαχείριση των απορριμμάτων, που κλιμακώνεται με το τελευταίο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Μέσα από εκεί ανοίγει ο δρόμος να ολοκληρωθούν μια σειρά από περιβαλλοντοκτόνα έργα, που ξεκίνησαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν. Ειδικά για τη Φυλή, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση, όταν το κρίνει απαραίτητο, να εγκρίνει, επομένως και να διαμορφώνει κατά το δοκούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) Αττικής, που θα εκπονείται με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ. Επίσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα μπορεί στο εξής να «αποφασίζει και διατάζει» τη λήψη «του οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου» λόγω «απρόβλεπτων καταστάσεων» και «δημοσίου συμφέροντος», ανάμεσα σε αυτά και η περίπτωση που ένας ΧΥΤΑ έχει κορεστεί. «Φωτογραφία» για Φυλή και Γραμματικό δηλαδή...