Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Καμιά αμφιβολία


«Με τη συμμετοχή 100 επιχειρηματιών και ανωτάτων στελεχών ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό forum "Προοπτικές των νέων αλλαγών/μεταρρυθμίσεων σε Εργασιακά, Ασφαλιστικά και αγορά εργασίας" που για 1η χρονιά διοργάνωσε η ICAP Εmployment Solutions», διαβάζουμε σε δελτίο Τύπου της εταιρείας «διαχείρισης» εργατικού δυναμικού. Τι το πανηγυρικό είχε το φόρουμ, ώστε η αναγγελία του να δικαιολογεί αυτόν τον ενθουσιασμό; Αν ρίξουμε μια ματιά στις τοποθετήσεις όσων πήραν το λόγο, θα καταλάβουμε. «Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις εργασιακές σχέσεις και κυρίως στο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού και στο σύστημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», σημείωσε ένα εκ των στελεχών του υπουργείου Εργασίας που πήρε το λόγο, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής της ICAP συμπλήρωσε: «Ο αέρας ευελιξίας που φυσάει σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δίνει νέες ιδέες στην αγορά εργασίας με νέους τύπους συμβάσεων. Οι νέες ατομικές, ευέλικτες συμβάσεις θα συμμορφώνονται με τους εργατικούς νόμους και σκοπό έχουν την αύξηση της απασχόλησης με οποιοδήποτε τίμημα. Αναμένεται έτσι να επιβληθούν και στη χώρα μας ως βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι νομοθέτες στην Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο και αποδοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Οφείλουμε να άρουμε περιττούς περιορισμούς που, ενώ δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στον τομέα "ασφάλεια στη θέση εργασίας", αντίθετα εμποδίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βάζουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της χώρας». Μετά απ' αυτά, καμιά αμφιβολία δεν μας έμεινε για το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση στα Εργασιακά μετά το 2018 και ποιες είναι η «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» που θα ενσωματώσει στη νομοθεσία.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ - ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 13/12.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
                                                                                  
    Αριθμ. Απόφασης   244/2017
                                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
  
 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και σε όλο τον ελληνικό λαό κατά των αντιλαϊκών μέτρων του 4ου μνημονίου.
Καλαμαριά, 12.06.2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 13η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 20908/06-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι οχτώ (28),δηλαδή: 

Συμπλεύσεις και ζόρια...


Πηγή: Eurokinissi
Η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την οικονομία, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία στο Γιούρογκρουπ, αν μη τι άλλο επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων της αστικής διαχείρισης πάνω στα βασικά ζητούμενα του κεφαλαίου δεν μπορεί παρά να τραβάει το «χαλί» κάτω από τα πόδια της μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Αναγκάζονται έτσι να στήνουν τις ψεύτικες και αποπροσανατολιστικές γραμμές για τον εγκλωβισμό του λαού και την αστική εναλλαγή όλο και πιο μακριά από τον πυρήνα της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου που όλοι μαζί υπηρετούν.