Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Αργεντινή: Δημοσιογραφία και προπαγάνδα

του Dario Aranda (Mετάφραση: barikat)
Σε αυτή τη στήλη, ο Darío Aranda γράφει για μια πραγματικότητα στην οποία συγκλίνουν τόσο η "επίσημη" όσο και η "αντιπολιτευόμενη" δημοσιογραφία. Περιγράφοντας δύο καταστάσεις σε ζητήματα οικονομικής δημοσιογραφίας, γράφει: «οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ζητήματα γεωργίας ποτέ δεν επισκέπτονται τις οικογένειες των μικρών γεωργών που στοχοποιούνται από τους ψεκασμούς και τις εξώσεις. Επίσης, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη βιομηχανία πετρελαίου δε δείχνουν ποτέ τα πρόσωπά τους στις κοινότητες Μαπούτσε, όπου οι άνθρωποι φέρουν βαρέα μέταλλα στο αίμα τους και πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με το πετρέλαιο». Η δημοσιογραφία του ηλεκτρονικού υπολογιστή αντιμετωπίζει τα προβλήματα της μεσαίας αστικής τάξης με διαφορετικό τρόπο από ότι τα δεινά ενός μικροκαλλιεργητή ή ενός αυτόχθονα».