Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Μάνος Λοίζος - Όπως ο Κερέμ (Nτοκουμέντο με τη φωνή του Ναζίμ Χικμέτ)

Ποίηση: Ναζίμ Χικμέτ (απόδοση: Γιάννης Ρίτσος)

 Μουσική: Μάνος Λοΐζος 

Ερμηνεία: Μάνος Λοΐζος 

Είναι βαρύς ο αγέρας σαν μολύβι 
Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω
 Ελάτε γρήγορα σας φωνάζω 
Να λειώσουμε το μολύβι

 Κάποιος μου λέει
 Φωτιά θα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή
 Θα γίνεις στάχτη
 Στάχτη σαν τον Κερέμ 
Που κάηκε απ' τον έρωτά του

Και εγώ του λέω 
Ας καώ, ας γίνω στάχτη σαν τον Κερέμ
 Αν δεν καώ εγώ Αν δεν καείς εσύ 
Αν δεν καούμε εμείς 
Πώς θα γενούν τα σκοτάδια λάμψη

ΕΥ­ΡΩ­ΚΟΙ­ΝΟ­ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΙ­ΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Η ΕΕ βγά­ζει λάδι την ου­κρα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση για την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας και της εφη­με­ρί­δας του


Τη στή­ρι­ξή της στην ου­κρα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε η ύπατη εκ­πρό­σω­πος για την Εξω­τε­ρι­κή Πο­λι­τι­κή της ΕΕ, Φ. Μο­γκε­ρί­νι, απο­φεύ­γο­ντας να κα­τα­δι­κά­σει την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας και της εφη­με­ρί­δας του στην απά­ντη­σή της στην Ερώ­τη­ση της Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, που κα­τέ­θε­σε ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρης Νι­κο­λά­ου – Αλα­βά­νος.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, η Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα του ΚΚΕ κα­ταγ­γέλ­λει:

«Ενώ είναι γνω­στό ότι η ΕΕ εμ­φα­νί­ζε­ται λα­λί­στα­τη κατά το δο­κούν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα ”αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα” ως ερ­γα­λείο πα­ρέμ­βα­σης τόσο σε κρά­τη-μέ­λη όσο και σε τρί­τες χώρες, σε σχέση με την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας, αρ­κεί­ται στο ότι η ΕΕ δια­βί­βα­σε στις ου­κρα­νι­κές αρχές τις ”κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές της Επι­τρο­πής της Βε­νε­τί­ας σχε­τι­κά με την απα­γό­ρευ­ση και τη διά­λυ­ση πο­λι­τι­κών κομ­μά­των και ανά­λο­γα μέτρα”, καθώς και ”τη νο­μο­λο­γία του Ευ­ρω­παϊ­κού Δι­κα­στη­ρί­ου για τα Δι­καιώ­μα­τα του Αν­θρώ­που (ΕΔΔΑ)”. Η ύπατη εκ­πρό­σω­πος στην απά­ντη­σή της επι­χει­ρεί να βγει από την …υπο­χρέ­ω­ση να απα­ντή­σει με κού­φιες δια­κη­ρύ­ξεις για ”τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα και τις αξίες, όπως το κρά­τος δι­καί­ου και την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης” και ανέ­ξο­δες δια­βε­βαιώ­σεις ότι ”θα συ­νε­χί­σει να πα­ρα­κο­λου­θεί την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης στην Ου­κρα­νία”, ενώ η ίδια ου­δέ­πο­τε κα­τα­δί­κα­σε την κα­ρα­μπι­νά­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή απα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας της εφη­με­ρί­δας του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας.

Αμερικανικά ναι, «εθνικά» όχι


    Ας υποθέσουμε ότι όσοι χειροκρότησαν την ανανέωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας παραμονής και επέκτασης των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όσοι λάτρεψαν τον κ. Πομπέο κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα εκθειάζοντας την «ομπρέλα ασφαλείας» που (δήθεν) διασφαλίζει στην πατρίδα μας η σχέση της με τις ΗΠΑ, δεν έχουν… αντιληφθεί τι υφίστανται άλλοι… αγαπημένοι των ΗΠΑ. Π.χ. οι Κούρδοι.

Έτσι συμπεριφέρεται ένας Δήμος όταν οι εργαζόμενοί του απεργούνΓι’ αυτό δεν προξενεί εντύπωση στο λαό της Πάτρας η στάση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. 

Η Δημοτική Αρχή Πάτρας με επικεφαλής τη Λαϊκή Συσπείρωση και Δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου, στηρίζοντας τα αιτήματα και τους αγώνες τους, και διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Γι’ αυτό δεν προξενεί εντύπωση στο λαό της Πάτρας η στάση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Παραθέτουμε σχετικό δελτίο τύπου της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας:

«Εθνικός» στόχος


Ανάμεσα στα «εύγε» που μοιράζει ο ΣΕΒ για το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, στο υπόμνημα που κατέθεσε στη Βουλή, υπάρχει και η εξής υπογράμμιση: «Η προώθηση φιλοεπενδυτικής κουλτούρας τόσο στη Δημόσια Διοίκηση, όσο και στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να αποτελέσει έναν εθνικό στρατηγικό στόχο χωρίς εκπτώσεις»! Με δυο λόγια, αυτό που λέει ο ΣΕΒ, είναι ότι δεν φτάνουν μόνο τα αντεργατικά μέτρα που ψηφίζουν και εφαρμόζουν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, δεν αρκεί η λεηλασία του λαού για να εξασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα και κατ' επέκταση η ρευστότητα και τα προνόμια που ζητάνε οι όμιλοι. Ούτε είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με τη διαρκή υποβάθμιση της ζωής και της υγείας του λαού, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό που θέλει ο ΣΕΒ πάνω απ' όλα, είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία, όχι μόνο να «πληρώνουν» τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, με μια κουβέντα το κεφάλαιο, κατεβάζοντας όλο και πιο κάτω τον πήχη των απαιτήσεων, αλλά να το κάνουν και με ευχαρίστηση, στηρίζοντας τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ζωή στις επενδύσεις και στο στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, να αντιμετωπίζουν ως παρωχημένο τον αγώνα για δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα και, αντίστροφα, να θεωρούν «υπεράνω όλων» την ...αγωνία του κεφαλαίου και των κομμάτων του για τα κέρδη.

Εννιά χρόνια μετά


  Πηγή: Associated Press

Εννιά χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, που έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς, ακόμα περισσότερους σακατεμένους, ανεκτίμητες καταστροφές και το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον καταιγισμό των σημερινών εξελίξεων και των ανταγωνισμών για την «επόμενη μέρα», κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι το φιτίλι του πολέμου στη Συρία άναψε το 2011 με τη λεγόμενη «Αραβική Ανοιξη», που υποδαύλισαν ΗΠΑ και ΕΕ σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, προωθώντας ένα συνολικότερο σχέδιο υπονόμευσης κυβερνήσεων και καθεστώτων της περιοχής για να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα και να περιορίσουν την επιρροή των ανταγωνιστών τους, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας.

Παραδόθηκε το πόρισμα για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης
Σηματοδοτώντας την είσοδο στην τελική ευθεία για το προωθούμενο από την κυβέρνηση της ΝΔ νέο χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πόρισμα της «Επιτροπής Σοφών» που έστησε η κυβέρνηση για τις νέες ανατροπές στην επικουρική ασφάλιση.

Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών μέτρων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, το εν λόγω «πόρισμα» προβλέπει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, την παράδοσή της στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τον χρηματιστηριακό τζόγο.

Αποπροσανατολιστικός κουρνιαχτός άνευ αντικρίσματος...
 
Την ίδια ώρα, τα κυβερνητικά στελέχη και διάφορα επιτελεία επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» ενόψει του νέου γύρου της επίθεσης, αξιοποιώντας ως δόλωμα το ζήτημα των αναδρομικών των συνταξιούχων.