Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Στην χώρα που καταδικάζει τις καθαρίστριες αυστηρότερα από Ναζί εγκληματίες…

 

Η ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής-να­ζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής είναι άλλος ένας «θρί­αμ­βος»της αστι­κής δι­καιο­σύ­νης. Η ποινή κά­θειρ­ξης των 13 χρό­νων, που επι­βλή­θη­κε στα διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη της να­ζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας, όχι μόνο δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην λαϊκή απαί­τη­ση για αυ­στη­ρή κα­τα­δί­κη των χρυ­σαυ­γι­τών, αλλά είναι χα­μη­λό­τε­ρη και από την μέ­γι­στη προ­βλε­πό­με­νη από το νόμο.

Με λίγα λόγια οι Ναζί «έπε­σαν στα μα­λα­κά» και σε λίγα χρό­νια θα σου­λα­τσά­ρουν και πάλι ελεύ­θε­ροι στην κοι­νω­νία. Με αφορ­μή αυτό θυ­μί­ζου­με ότι η αστι­κή δι­καιο­σύ­νη, που φέρ­θη­κε με πε­ρισ­σή ευ­γέ­νεια στους υπό­δι­κους χρυ­σαυ­γί­τες, είναι η ίδια που πριν δύο χρό­νια εξα­ντλού­σε την αυ­στη­ρό­τη­τα της σε πρώην ερ­γα­ζό­με­νη στον τομέα κα­θα­ριό­τη­τας του Δήμου Βόλου, την οποία κα­τα­δί­κα­ζε σε 10 χρό­νια φυ­λά­κι­ση (!!!) επει­δή είχε προ­σλη­φθεί στην υπη­ρε­σία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλα­στό απο­λυ­τή­ριο Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου!

Υιοθετήθηκε ψήφισμά της από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση τίτλων κυριότητας σε αγρότες


 

Ομόφωνα υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ορεστιάδας που κατατέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, για τη χορήγηση τίτλων κυριότητας σε αγρότες της περιοχής.

Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει:

«Τις τελευταίες μέρες, μετά από ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα μη κυρωμένων διανομών.

Τα σκουπίδια έχουν θάψει τη Γη. Τα σκουπίδια έχουν πνίξει τις Θάλασσες. Δε θα αφήσουμε να γίνουν και τοξικός Αέρας για να τον αναπνέουμε.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ώρα 12μ.

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο άγαλμα ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Πορεία «ΑΝΑΠΝΟΗΣ» στο υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Διαμαρτυρόμαστε για την ασφυκτική κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη δυσοσμία στις γειτονιές μας. 

Δεν συμβιβαζόμαστε με τις επικίνδυνες ουσίες που απειλούν εμάς και τα παιδιά μας! Με αγωνιστικές ανάσες υπερασπιζόμαστε την υγεία μας.

 

Όλοι εμείς, τα μέλη των συλλόγων, των φορέων, των σωματείων της πόλης που εναντιωνόμαστε στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που προωθούν την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών στο ΤΙΤΑΝ, παίρνουμε σοβαρά υπόψη ότι αντί να παίρνονται μέτρα ώστε να μειωθεί η ρύπανση στην επιβαρυμένη περιοχή μας από τα "Ελληνικά Πετρέλαια" (ΕΛΠΕ) (κι άλλες ρυπογόνες βιομηχανίες),  με τη νέα αδειοδότηση καύσης στον "ΤΙΤΑΝ" η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα φέρει πιο κοντά τον καρκίνο στις γειτονιές μας!

Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου της "ELPEDISON", στην οποία μεγαλομέτοχος είναι τα ΕΛΠΕ, χωρίς να έχουν λύσει κανένα από τα προηγούμενα προβλήματα που δημιούργησαν, και η κατασκευή ΜΕΑ στη Μαυροράχη που θα τροφοδοτεί με 120.000 τόνους RDF-SRF την καρκινογόνα καύση στο ΤΙΤΑΝ.

Η σπορά των δοσιλόγων Κασιδιάρης παραλληλίζει τον εαυτό του με τον Κολοκοτρώνη!!!Τον πατριώτη προσπαθεί να υποδυθεί το στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης επικαλούμενος μέχρι και τον Κολολοτρώνη. Ο φασίστας, ο απόγονος των δωσιλόγων, αυτών που στα δύσκολα συνεργάστηκαν με τους ναζί και έστελναν στα μπουντρούμια της Μέρλιν και στον τοίχο της Καισαριανής διαλεχτά παλικάρια του λαού, πατριώτες που δε δίστασαν στιγμή να χύσουν το αίμα τους για την πατρίδα.

Οι λαϊκές συγκεντρώσεις, το τεκμήριο της αθωότητας και η πίεση στην κρατική εξουσία

 

Η συγκέντρωση χιλιάδων πολιτών έξω από την αίθουσα του Εφετείου κατά την εκφώνηση της απόφασης στη δίκη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ άνοιξε μια συζήτηση για το κατά πόσο συνιστά αθέμιτη πίεση στους Δικαστές και κατά πόσο επηρεάζει τη δικαιοδοτική κρίση τους. Το άρθρο 11 παρ. 1 του Συντάγματος αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ελλήνων να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Αποδέκτης του συνταγματικού αυτού δικαιώματος είναι η κρατική εξουσία. Κανένας περιορισμός δεν μπορεί να υπάρχει ως προς το περιεχόμενο των αιτημάτων μιας συγκέντρωσης ούτε φυσικά μπορούν οι λαϊκές συγκεντρώσεις να χαρακτηριστούν αθέμιτες. Συνηθέστερα τα αιτήματα στρέφονται προς τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία: Πολίτες έξω από τη Βουλή ή από τα Υπουργεία ζητούν κατάργηση ή τροποποίηση ή θέσπιση νομοθετικών διατάξεων. Ορισμένες φορές αποδέκτης των αιτημάτων είναι και η δικαστική εξουσία. Δεν είναι σπάνιες οι συγκεντρώσεις έξω από Δικαστήρια της Χώρας με αιτήματα την απαλλαγή ή την καταδίκη συλληφθέντων. Ο Λαός έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τα αιτήματά του, να ασκεί μια θεμιτή «πίεση» προς την εξουσία. Είναι άραγε η μοναδική πίεση που ασκείται στο Κράτος; Οι απαιτήσεις επιχειρηματιών για ευνοϊκές ρυθμίσεις (φορολογικές, μισθολογικές, εργασιακές) προκειμένου να παραμείνει μια επένδυση σε συγκεκριμένη Χώρα δεν συνιστούν πίεση προς την Κυβέρνηση;

Ίδιος παρονομαστής

 

Από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 13/10/2020 
Από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 13/10/2020

Αλλαγές με ...«κοινωνικό πρόσημο» σχεδιάζει η κυβέρνηση από τον νέο χρόνο, παρουσιάζοντας την πανδημία ως «ευκαιρία» για να τρέξουν «εμβληματικές μεταρρυθμίσεις» στο κράτος, στην αγορά εργασίας, στην Εκπαίδευση και σε άλλους τομείς.

Όπως αποδεικνύεται όμως, οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής που κλιμακώνεται, με τις ανατροπές στα Εργασιακά και το Ασφαλιστικό, με τους νόμους που περιστέλλουν τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες, με τη φοροληστεία στο λαό, για να συντηρούνται και να διευρύνονται οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις και τα άλλα μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων.

Προαναγγέλλει για παράδειγμα παρεμβάσεις για την «εκπαίδευση του επιτελικού κράτους» και την «αξιολόγηση σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης», με στόχο «να εξασφαλίζεται η συνέχεια του κράτους».