Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Ο βομ­βαρ­δι­σμός του Ανώ­τα­του Σο­βιέτ: «Μπή­καν στην πόλη οι οχτροί…»


Ήταν χα­ρά­μα­τα της 4ης Οκτώ­βρη 1993 όταν το κέ­ντρο της Μό­σχας δο­νού­νταν από τις ερ­πύ­στριες των πρώ­των τε­θω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των του ρω­σι­κού στρα­τού που άρ­χι­ζαν να πε­ρι­κυ­κλώ­νουν το κτί­ριο του Ανώ­τα­του Σο­βιέτ. Το αντε­πα­να­στα­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, με επι­κε­φα­λής τον Μπό­ρις Γιέλ­τσιν, ολο­κλη­ρώ­νο­νταν με με­γα­λο­πρε­πή βαρ­βα­ρό­τη­τα, αντά­ξια εκεί­νης της βαρ­βα­ρό­τη­τας που έφερ­νε η πα­λι­νόρ­θω­ση του κα­πι­τα­λι­σμού στη Ρωσία.

Τα γε­γο­νό­τα εκεί­να έχουν γρα­φτεί στις πιο μαύ­ρες σε­λί­δες της ιστο­ρί­ας του πε­ρα­σμέ­νου αιώνα. Πρω­τού ανα­τεί­λει ο ήλιος δί­δε­ται εντο­λή να ξε­κι­νή­σει το σφυ­ρο­κό­πη­μα του Ανώ­τα­του Σο­βιέτ, το κτί­ριο τυ­λί­γε­ται στις φλό­γες, οι γεν­ναί­οι ένο­πλοι υπε­ρα­σπι­στές του, πίσω από οδο­φράγ­μα­τα με κόκ­κι­νες ση­μαί­ες, αντι­στέ­κο­νται επί σχε­δόν δέκα ώρες μέχρι τε­λι­κής πτώ­σης. Η μάχη ωστό­σο ήταν άνιση.

Ο επί­ση­μος αριθ­μός των νε­κρών το δι­ή­με­ρο 3-4 Οκτώ­βρη ανέρ­χο­νταν σε 147, οι δε τραυ­μα­τί­ες 600. Οι φήμες κά­νουν λόγο για πε­ρισ­σό­τε­ρους από 1.000 νε­κρούς, θύ­μα­τα μα­ζι­κών εκτε­λέ­σε­ων άο­πλων υπε­ρα­σπι­στών του Ανώ­τα­του Σο­βιέτ. Προ­κει­μέ­νου να επι­τα­χύ­νει την δια­δι­κα­σία κα­πι­τα­λι­στι­κο­ποί­η­σης της χώρας, την πα­ρά­δο­ση ση­μα­ντι­κών το­μέ­ων της πα­ρα­γω­γής στους ανερ­χό­με­νους ολι­γάρ­χες του πλού­του, η αντε­πα­να­στα­τι­κή ηγε­σία του Γιέλ­τσιν επι­θυ­μού­σε να «τε­λειώ­νει» με ότι θύ­μι­ζε ακόμη την σο­σια­λι­στι­κή πε­ρί­ο­δο. Ένας τέ­τοιος θε­σμός – σο­σια­λι­στι­κός – ήταν το Ανώ­τα­το Σο­βιέτ και γι’ αυτό έπρε­πε να ισο­πε­δω­θεί. Προς αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση το κα­θε­στώς δεν δί­στα­σε να πνί­ξει τη Μόσχα στο αίμα, να κα­τε­βά­σει τα τανκ στους δρό­μους, να πο­δο­πα­τή­σει και να αφα­νί­σει κάθε εστία αντί­στα­σης που είχε απο­μεί­νει.

Σιγά μην έλειπε


Στο «καρέ» όσων έχουν αναλάβει εργολαβικά το ξέπλυμα των φασιστοειδών και ακροδεξιών εγκληματιών, πήρε θέση και ο γνωστός εργατοπατέρας της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ Δ. Καραγεωργόπουλος (σιγά μην έλειπαν οι άνθρωποι της εργοδοσίας από τις βρώμικες αποστολές). Ο συγκεκριμένος λοιπόν, σε τοποθέτησή του με αφορμή τις φασιστικές επιθέσεις σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, θυμήθηκε την «καταδίκη της βίας από όπου κι αν προέρχεται». Και αφρού κάνει «γαργάρα» τους φασίστες μαχαιροβγάλτες που αλωνίζουν αυτές τις μέρες, ξεκινάει το αντιΚΚΕ τροπάρι του. «Το ΚΚΕ δεν αποδέχεται την αστική δημοκρατία», γράφει. «Στις "κοινωνικές" του "εκδηλώσεις", η βία και το "ματσούκι" πάνε σύννεφο...», σκούζει, με ατάκες δανεισμένες από τους καταδικασμένους εγκληματίες ναζί. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος, πέρα από τα έργα νοθείας στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει, έγινε διάσημος και από τα βίντεο που τον έδειχναν να δίνει οδηγίες σε κάτι κουμπουροφόρους μπράβους, σαν τους φασίστες των τελευταίων ημερών, για να επιτεθούν σε εκλεγμένους συνδικαλιστές του συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων το 2019. Με λίγα λόγια, το αυτονόητο: Η επιστράτευση ανθρώπων του υποκόσμου, για να χτυπηθούν δυνάμεις του εργατικού κινήματος, πάει μαζί με το ξέπλυμα των φασιστών...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22-9-2021 - ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-10-2021
            Στις 22-9 υποβάλλαμε 10 ερωτήσεις από τις οποίες απαντήθηκαν οι 4. Σήμερα επαναλαμβάνουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις προς το Προεδρείο του Δ.Σ., τον κ. Δήμαρχο Ωραιοκάστρου και τη διοίκηση της ΔΗΚΕΩ, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, για το λόγο ότι προέκυψαν νέα στοιχεία για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ:

1.   Η καταληκτική ημερομηνία για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζόμενων στα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με το συνδικαλιστικό τους όργανο ΠΑ.Σ.Ε. Κ.Δ.Α.Π.,σε εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν.4415/2016,ήταν η 30-9-2021. Σχετική είναι και η δήλωση στη Βουλή για την ενίσχυση των δημοτικών ΚΔΑΠ του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα. Γιατί η δημοτική αρχή και η διοίκηση της ΔΗΚΕΩ έσπευσαν στη μερική μόνον ανανέωσή τους, πριν τη λήξη του μήνα; Γιατί ο δήμος και η ΔΗΚΕΩ δεν ενημέρωσαν τους γονείς για τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής των παιδιών, μετά τις 9-9-2021; Υπάρχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης των επιπλέον κρατικών επιδοτήσεων για την ολική λειτουργία των ΚΔΑΠ του δήμου;  Σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθουν οι συμβάσεις σε πλήρους απασχόλησης;

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Αναπαράγει ατόφια την άθλια και ανιστόρητη θεωρία των «δύο άκρων»

 

  Πηγή: Eurokinissi

 

Τη λογική των «δύο άκρων» αναπαρήγαγε εκ νέου σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γ. Οικονόμου, σχετικά με τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τις τελευταίες μέρες τα φασιστοειδή σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γεγονός που αθωωθεί τη δράση των εγκληματικών - ναζιστικών ομάδων, πέρα από το γεγονός πως είναι μια βαθιά ανιστόρητη θεωρία.  

«Για την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση της βίας και οι εγκληματικές συμπεριφορές απ' όπου κι αν προέρχονται προξενούν μόνιμη βλάβη στην κοινωνία και για αυτό και δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει καμιά ανοχή», είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δίνοντας συνέχεια στη λογική που εξισώνει την οργανωμένη πάλη του λαού με τη δράση των φασιστικών εγκληματικών οργανώσεων κι όταν οι τελευταίες δρουν το τελευταίο διάστημα, ανεξέλεγκτες και οπλισμένες, σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης. 

Μέτρα τώρα για την ακρίβεια!

 

Φωτό αρχείου 
Φωτό αρχείου
Πηγή: Eurokinissi/Motionteam

 

Συνεχίζει η κυβέρνηση να καλλιεργεί εφησυχασμό και να κοροϊδεύει τον λαό για τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, συνολικά στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, διαβεβαιώνοντας ότι «το φαινόμενο είναι παροδικό», ότι «σε λίγους μήνες θα έχουν εξομαλυνθεί η αγορά και οι τιμές» και ότι ο κρατικός μηχανισμός «θα πάρει μέτρα ανακούφισης από τις αυξήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια της Ενέργειας».

Κάνουν ό,τι μπορούν για να κρύψουν ότι οι ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης είναι παράγωγο της ίδιας της λειτουργίας του συστήματος, που από τη μια κλέβει τον ιδρώτα του λαού, εντείνοντας την εκμετάλλευση, κι από την άλλη εφορμά στην τσέπη του, κάνοντας βάσανο την αγορά ακόμα και των πιο αναγκαίων αγαθών.

Αντανακλαστικά...

 

Οι επιθέσεις φασιστοειδών στη Σταυρούπολη με δολοφονικά μέσα σε βάρος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι μία πολύ σοβαρή εξέλιξη, που απαιτεί δράση, λαϊκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να δυναμώσει η πάλη ενάντια στον φασισμό και ενάντια στο σύστημα που τον θρέφει, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίσταση έχει αξία να «διαβαστούν» τα αντανακλαστικά των πολιτικών δυνάμεων για τις δολοφονικές φασιστικές επιθέσεις στη Σταυρούπολη, στον Εύοσμο και αλλού.

Η κυβέρνηση επέλεξε να κινηθεί ανάμεσα στην ανοχή απέναντι στα φασιστικά στοιχεία και στην αξιοποίηση των γεγονότων για να ξαναζωντανέψει τη χρεοκοπημένη «θεωρία των δύο άκρων», αλλά και για να ενισχύσει τη συζήτηση του «έξω τα κόμματα από τα σχολεία».

Αυτό δείχνουν οι απαράδεκτες τοποθετήσεις του υπουργείου Παιδείας, κυβερνητικών στελεχών που στο όνομα των «ίσων αποστάσεων» ουσιαστικά φτάνουν να εξομοιώνουν τα φασιστικά στοιχεία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, τις διεκδικήσεις της νεολαίας, δίνοντας άλλοθι στη δράση των φασιστοειδών. Μόνο που η θεωρία των δύο άκρων καταλήγει σε γελοιότητες. Οχι μόνο γιατί οι φασίστες είναι παιδιά του ίδιου συστήματος που υπηρετεί και αυτή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά γιατί τα ίδια τα γεγονότα βγάζουν μάτι! Αλήθεια, τι σχέση έχουν τα «φυλλάδια» με τους σουγιάδες, τα αεροβόλα, τα κατσαβίδια, τα ρόπαλα και τις μολότοφ που «επιστρατεύτηκαν» από τα φασιστοειδή γιατί «προκλήθηκαν» (sic) δήθεν από μια εξόρμηση; Αν κάποιος ακολουθήσει αυτήν την άρρωστη θεωρία, μπορεί π.χ. να καταλήξει να ρίξει και ευθύνες στην δημοσιογράφο που ξυλοκοπήθηκε, «γιατί τράβηξε φωτογραφίες»...