Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

ΡΗΞΗ ή ΥΠΟΤΑΓΗ

Δεν είναι η «Ευρώπη». Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο απλά