Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Τα 300 ευρώ και οι Ψυχάρηδες


Τα 300 ευρώ και οι Ψυχάρηδες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχει την πλάκα της η προβολή που απολαμβάνουν απ΄ τις εφημερίδες του Ψυχάρη θέματα όπως  η  οδυνηρή διαπίστωση της μελέτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Σ αυτή τη μελέτη λοιπόν, προκύπτει ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης κούρεψαν  ακόμη περισσότερο τους μισθούς, όσων εξακολουθούν να εργάζονται.  Μ αυτόν τον τρόπο ο ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 300 ευρώ καθαρά (έως 440 ευρώ μεικτά) αφού απασχολείται με ευέλικτες μορφές εργασίας (μειωμένο ωράριο, μερική απασχόληση, ενοικίαση, εκ περιτροπής εργασία).
Όπως παρατηρεί ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Σάββας Ρομπόλης, «η υψηλή ανεργία αναγκάζει όλο και περισσότερους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα να προσφεύγουν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κατάσταση που αφορά περίπου 500.000 άτομα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά εργαζομένων, αυτή των 300 ευρώ».
Κατά τα λοιπά, οι εφημερίδες του κύριου Ψυχάρη,  μας έχουν εξαντλήσει από το λιβάνισμα των πετυχημένων πολιτικών που ακολούθησε η κυβέρνηση των Σαμαρά- Βενιζέλου οι οποίοι έσωσαν τη χώρα! Προφανώς, όλοι οι αυτοί (1 στους 3 εργαζόμενους) που αμείβεται με 300 ευρώ, όπως και το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι οι παράπλευρες απώλειες της  διάσωσης του κύριου Ψυχάρη (του οποίου οι επιχειρήσεις χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια) και των λοιπών εντιμότατων συναδέλφων του…