Μία από τις πρώτες φροντίδες του δικτατορικού καθεστώτος ήταν η «εκκαθάριση-εξυγίανση» του κρατικού μηχανισμού αλλά και των δήμων και κοινοτήτων από κάθε «ενοχλητική φωνή» με βάση και «νομικά» της κατασκευάσματα ( «Θ’ Συντακτική Πράξις περί τροποποιήσεως των περί νομιμοφροσύνης των υπαλλήλων διατάξεων» (ΦΕΚ 125/22-7-1967 Τ.Α). Φυσικά οι διατάξεις αυτές πατούσαν στο όλο νομοθετικό αντικομμουνιστικό-αντιδραστική πλαίσιο της περιόδου του εμφυλίου και μετά.

Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε προέρχεται από τα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας (αρχείο νομαρχίας) και περιέχει σχετική εγκύκλιο (30/9/1967) «Προς τας Νομαρχίας του Κράτους» που αποστέλλει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει τον χαρακτήρα «Εμπιστευτική – Επείγουσα».