Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ Με τις «πλάτες» της Κομισιόν η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στον Λαγκαδά

 

Από πρόσφατη κινητοποίηση στον Λαγκαδά 
Από πρόσφατη κινητοποίηση στον Λαγκαδά

 

«Πλάτες» στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης στον Λαγκαδά, για την οποία οι μαζικοί φορείς της περιοχής έχουν υπογραμμίσει τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία και το περιβάλλον, κάνει η Κομισιόν με την απάντησή της σε Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Η Κομισιόν κάνει πως δεν άκουσε τις σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες των μαζικών φορέων της περιοχής και το ότι η Μονάδα σχεδιάζεται σε έναν ήδη επιβαρυμένο χώρο από τον παρακείμενο ΧΥΤΑ. Μάλιστα καταφεύγει σε ανέξοδες ευχές: «Η διαχείριση των αποβλήτων να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον» και επικαλείται τις γνωστές καταστροφικές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία οδηγίες-πλαίσιο για τα απόβλητα και τις βιομηχανικές εκπομπές.

Με βάση άλλωστε αυτές τις οδηγίες σκοπός της μονάδας στον Λαγκαδά είναι να προετοιμάζει την πρώτη ύλη για την αποδεδειγμένα καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων (SRF) στις τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής εκτοπίζοντας την ανακύκλωση στην πηγή. Η λεγόμενη κυκλική οικονομία που προωθεί η ΕΕ δεν έχει καμία σχέση με τις λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος των λαϊκών οικογενειών να ζουν σε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. Αυτή την εγκληματική πολιτική ακολουθούν τόσο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τόσο της ΝΔ σήμερα όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, έχοντας σαν κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων ομίλων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να εμπλακούν με εγγυημένη κερδοφορία στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να μετακυλίεται το κόστος στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες μέσω της τοπικής δημοτικής φορολογίας.

Τα εργατικά - λαϊκά στρώματα μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα από τη στάση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων καθώς και της ΕΕ που μπροστά στη διαχείριση των απορριμμάτων ως ένα κερδοφόρο πεδίο επενδύσεων αποδεικνύεται περίτρανα ότι η δήθεν «πράσινη» στρατηγική καμία σχέση δεν έχει με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, το αντίθετο μάλιστα την πλήττουν πολλαπλά. Πρόκειται για στόχους που ενσωματώνονται στη στρατηγική της «Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης» που «χρυσώνει» από τον ιδρώτα των λαών τους ομίλους των ΑΠΕ, των «εναλλακτικών μορφών παραγωγής Ενέργειας» όπως με την καύση, σε βάρος της υγείας, της ζωής, των αναγκών του λαού.

Είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν συλλογικά και οργανωμένα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, ενάντια στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες τους ώστε να χρηματοδοτηθεί και να ενισχυθεί η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Σήμερα, με την άνοδο της τεχνολογίας και την εξέλιξη της επιστήμης, υπάρχουν οι δυνατότητες για διαχείριση των απορριμμάτων από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, όπου κριτήριο θα είναι η προστασία της υγείας του λαού και του φυσικού περιβάλλοντος και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.

 

Ακολουθούν τα κείμενα της Ερώτησης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ και της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004085/2021

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Πρόσφατα εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός γίνεται με τη μορφή ΣΔΙΤ και αφορά την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Η ΜΕΑ χωροθετήθηκε σε προστατευόμενη περιοχή, στη Γ΄ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης, που είναι πολλαπλά επιβαρυμένη.

Βασικό προϊόν της επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στη ΜΕΑ (αστικά απορρίμματα και βιοαπόβλητα) αποτελούν τα "εναλλακτικά" καύσιμα SRF/RDF, τα οποία θα κατευθύνονται στην παραγωγή Ενέργειας μέσω της καρκινογόνας καύσης τους.

O Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει σχέδια για γενίκευση της καύσης απορριμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο την παραγωγή Ενέργειας στην κατεύθυνση της παραπέρα ιδιωτικοποίησής της.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή:

  1. Στο επείγον αίτημα κατοίκων, φορέων και συλλόγων της περιοχής να σταματήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης της ΜΕΑ και η προώθηση των παραπάνω σχεδιασμών της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της ΕΕ που είναι επικίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή του λαού, ταυτόχρονα δε επιβαρύνουν το λεηλατημένο εισόδημά τους και το περιβάλλον;
  2. Στο γεγονός ότι η πράσινη στρατηγική και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στο πλαίσιο της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας και της απολιγνιτοποίησης πλήττουν, αποδεδειγμένα, πολύ σοβαρά την υγεία, τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, καθώς και το ίδιο το περιβάλλον, που θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων;

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χορηγούν άδειες σε εγκαταστάσεις αποβλήτων μόνον εφόσον η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι αποδεκτή από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, και εφόσον είναι σύμφωνη με τα σχετικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και την κατάλληλη διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες κατά την ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων και των ειδικών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 2001/42 και την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία καθορίζει το θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση Ενέργειας αποτυπώνεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Ο ρόλος της παραγωγής Ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία».

902gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου