Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Μάνος Λοίζος - Όπως ο Κερέμ (Nτοκουμέντο με τη φωνή του Ναζίμ Χικμέτ)

Ποίηση: Ναζίμ Χικμέτ (απόδοση: Γιάννης Ρίτσος)

 Μουσική: Μάνος Λοΐζος 

Ερμηνεία: Μάνος Λοΐζος 

Είναι βαρύς ο αγέρας σαν μολύβι 
Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω
 Ελάτε γρήγορα σας φωνάζω 
Να λειώσουμε το μολύβι

 Κάποιος μου λέει
 Φωτιά θα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή
 Θα γίνεις στάχτη
 Στάχτη σαν τον Κερέμ 
Που κάηκε απ' τον έρωτά του

Και εγώ του λέω 
Ας καώ, ας γίνω στάχτη σαν τον Κερέμ
 Αν δεν καώ εγώ Αν δεν καείς εσύ 
Αν δεν καούμε εμείς 
Πώς θα γενούν τα σκοτάδια λάμψη

ΕΥ­ΡΩ­ΚΟΙ­ΝΟ­ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΙ­ΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Η ΕΕ βγά­ζει λάδι την ου­κρα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση για την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας και της εφη­με­ρί­δας του


Τη στή­ρι­ξή της στην ου­κρα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε η ύπατη εκ­πρό­σω­πος για την Εξω­τε­ρι­κή Πο­λι­τι­κή της ΕΕ, Φ. Μο­γκε­ρί­νι, απο­φεύ­γο­ντας να κα­τα­δι­κά­σει την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας και της εφη­με­ρί­δας του στην απά­ντη­σή της στην Ερώ­τη­ση της Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, που κα­τέ­θε­σε ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, Λευ­τέ­ρης Νι­κο­λά­ου – Αλα­βά­νος.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, η Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα του ΚΚΕ κα­ταγ­γέλ­λει:

«Ενώ είναι γνω­στό ότι η ΕΕ εμ­φα­νί­ζε­ται λα­λί­στα­τη κατά το δο­κούν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα ”αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα” ως ερ­γα­λείο πα­ρέμ­βα­σης τόσο σε κρά­τη-μέ­λη όσο και σε τρί­τες χώρες, σε σχέση με την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας, αρ­κεί­ται στο ότι η ΕΕ δια­βί­βα­σε στις ου­κρα­νι­κές αρχές τις ”κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές της Επι­τρο­πής της Βε­νε­τί­ας σχε­τι­κά με την απα­γό­ρευ­ση και τη διά­λυ­ση πο­λι­τι­κών κομ­μά­των και ανά­λο­γα μέτρα”, καθώς και ”τη νο­μο­λο­γία του Ευ­ρω­παϊ­κού Δι­κα­στη­ρί­ου για τα Δι­καιώ­μα­τα του Αν­θρώ­που (ΕΔΔΑ)”. Η ύπατη εκ­πρό­σω­πος στην απά­ντη­σή της επι­χει­ρεί να βγει από την …υπο­χρέ­ω­ση να απα­ντή­σει με κού­φιες δια­κη­ρύ­ξεις για ”τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα και τις αξίες, όπως το κρά­τος δι­καί­ου και την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης” και ανέ­ξο­δες δια­βε­βαιώ­σεις ότι ”θα συ­νε­χί­σει να πα­ρα­κο­λου­θεί την ελευ­θε­ρία των μέσων ενη­μέ­ρω­σης στην Ου­κρα­νία”, ενώ η ίδια ου­δέ­πο­τε κα­τα­δί­κα­σε την κα­ρα­μπι­νά­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή απα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας της εφη­με­ρί­δας του ΚΚ Ου­κρα­νί­ας.

Αμερικανικά ναι, «εθνικά» όχι


    Ας υποθέσουμε ότι όσοι χειροκρότησαν την ανανέωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας παραμονής και επέκτασης των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όσοι λάτρεψαν τον κ. Πομπέο κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα εκθειάζοντας την «ομπρέλα ασφαλείας» που (δήθεν) διασφαλίζει στην πατρίδα μας η σχέση της με τις ΗΠΑ, δεν έχουν… αντιληφθεί τι υφίστανται άλλοι… αγαπημένοι των ΗΠΑ. Π.χ. οι Κούρδοι.

Έτσι συμπεριφέρεται ένας Δήμος όταν οι εργαζόμενοί του απεργούνΓι’ αυτό δεν προξενεί εντύπωση στο λαό της Πάτρας η στάση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. 

Η Δημοτική Αρχή Πάτρας με επικεφαλής τη Λαϊκή Συσπείρωση και Δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου, στηρίζοντας τα αιτήματα και τους αγώνες τους, και διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Γι’ αυτό δεν προξενεί εντύπωση στο λαό της Πάτρας η στάση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Παραθέτουμε σχετικό δελτίο τύπου της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας:

«Εθνικός» στόχος


Ανάμεσα στα «εύγε» που μοιράζει ο ΣΕΒ για το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, στο υπόμνημα που κατέθεσε στη Βουλή, υπάρχει και η εξής υπογράμμιση: «Η προώθηση φιλοεπενδυτικής κουλτούρας τόσο στη Δημόσια Διοίκηση, όσο και στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να αποτελέσει έναν εθνικό στρατηγικό στόχο χωρίς εκπτώσεις»! Με δυο λόγια, αυτό που λέει ο ΣΕΒ, είναι ότι δεν φτάνουν μόνο τα αντεργατικά μέτρα που ψηφίζουν και εφαρμόζουν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, δεν αρκεί η λεηλασία του λαού για να εξασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα και κατ' επέκταση η ρευστότητα και τα προνόμια που ζητάνε οι όμιλοι. Ούτε είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με τη διαρκή υποβάθμιση της ζωής και της υγείας του λαού, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό που θέλει ο ΣΕΒ πάνω απ' όλα, είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία, όχι μόνο να «πληρώνουν» τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, με μια κουβέντα το κεφάλαιο, κατεβάζοντας όλο και πιο κάτω τον πήχη των απαιτήσεων, αλλά να το κάνουν και με ευχαρίστηση, στηρίζοντας τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ζωή στις επενδύσεις και στο στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, να αντιμετωπίζουν ως παρωχημένο τον αγώνα για δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα και, αντίστροφα, να θεωρούν «υπεράνω όλων» την ...αγωνία του κεφαλαίου και των κομμάτων του για τα κέρδη.

Εννιά χρόνια μετά


  Πηγή: Associated Press

Εννιά χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, που έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς, ακόμα περισσότερους σακατεμένους, ανεκτίμητες καταστροφές και το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον καταιγισμό των σημερινών εξελίξεων και των ανταγωνισμών για την «επόμενη μέρα», κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι το φιτίλι του πολέμου στη Συρία άναψε το 2011 με τη λεγόμενη «Αραβική Ανοιξη», που υποδαύλισαν ΗΠΑ και ΕΕ σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, προωθώντας ένα συνολικότερο σχέδιο υπονόμευσης κυβερνήσεων και καθεστώτων της περιοχής για να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα και να περιορίσουν την επιρροή των ανταγωνιστών τους, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας.

Παραδόθηκε το πόρισμα για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης
Σηματοδοτώντας την είσοδο στην τελική ευθεία για το προωθούμενο από την κυβέρνηση της ΝΔ νέο χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πόρισμα της «Επιτροπής Σοφών» που έστησε η κυβέρνηση για τις νέες ανατροπές στην επικουρική ασφάλιση.

Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών μέτρων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, το εν λόγω «πόρισμα» προβλέπει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, την παράδοσή της στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τον χρηματιστηριακό τζόγο.

Αποπροσανατολιστικός κουρνιαχτός άνευ αντικρίσματος...
 
Την ίδια ώρα, τα κυβερνητικά στελέχη και διάφορα επιτελεία επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» ενόψει του νέου γύρου της επίθεσης, αξιοποιώντας ως δόλωμα το ζήτημα των αναδρομικών των συνταξιούχων.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΣΤΟ «ONE CHANNEL»


Και στην περίοδο της κρίσης και της λεγόμενης ανάπτυξης ευνοούνται τα μεγάλα συμφέροντα (VIDEO)

 Μέσω του λεγόμενου αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει δικαιώματα των εργαζομένων στο να συνδικαλίζονται, να έχουν ζωντανές διαδικασίες στις συνελεύσεις τους, στο να αποφασίζουν από κοινού και μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες και το πάτημα ενός κουμπιού να αποφασίζουν αν θα γίνει ή όχι μια απεργία, γεγονός που θα το μαθαίνει ο εργοδότης, τόνισε ο Δήμος Κουμπούρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα νέα συλλαλητήρια των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των Συνδικάτων το απόγευμα της Πέμπτης 24 Οκτώβρη.

Οι Έλληνες πράκτορες των Ναζί: Μαυραγορίτες και τάγματα εφόδου – Ο ένοπλος δωσιλογισμόςΗ έννοια της εθνικοφροσύνης κυριαρχεί τουλάχιστον μέχρι την πτώση της Χούντας το 1974… Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι οικονομικά και πολιτικά στηρίγματα των μετα-κατοχικών κυβερνήσεων έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατευθούν και αυτό ακριβώς έκανε η Δικαιοσύνη…

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1944. Χιλιάδες Αθηναίοι συρρέουν στο κέντρο της πόλης για τη μεγάλη γιορτή της απελευθέρωσης από τους Ναζί κατακτητές. «Ανεβασμένοι στ’ αυτοκίνητα ρίχνουν οι ΕΑΜίτες τα συνθήματα που τ’ αρπάζει με μια φωνή ο κόσμος και τα κάνει βουή και σάλπισμα για να φτάσουν απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας: Κανένα άσυλο στους προδότες! Λευτεριά- Λαοκρατία!», διαβάζουμε στην ανταπόκριση του Ριζοσπάστη που κυκλοφόρησε στις 13 Οκτωβρίου 1944 ελεύθερα πλέον στο κέντρο της Αθήνας μετά από 8 χρόνια.

Σε αντίθεση με ότι συνέβη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθ’ όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών επικράτησε τάξη. Η ηγεσία του ΕΑΜ τήρησε τις υποχρεώσεις της απέναντι στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, τιθασεύοντας τη μεγάλη δύναμή του κινήματος και διασκεδάζοντας τους φόβους των πολιτικών της αντιπάλων για «λουτρό αίματος», παρά τη διάχυτη επιθυμία για εκδίκηση απέναντι στους συνεργάτες των κατακτητών.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι πολιτικό πρόβλημα, σύγκρουσης ταξικών συμφερόντων


Αποσπάσματα από την ομιλία του Κώστα Παπαδάκη, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτή του Κόμματος, στην εκδήλωση της ΚΟ Δανίας με θέμα «Αλήθειες και ψέματα για την "πράσινη ανάπτυξη" και το κλίμα»

Copyright 2019 The Associated
«(...) Παρακολουθούμε την επιστημονική συζήτηση και τις αντικρουόμενες απόψεις τόσο για την έκταση, το βάθος του προβλήματος, τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτών των μεταβολών, όσο και τα επιστημονικά εργαλεία για τον ακριβή προσδιορισμό τους. Υπάρχουν αποκλίνουσες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Είμαστε επίσης επιφυλακτικοί σε προβλέψεις που είτε τείνουν στην καταστροφολογία είτε στον εφησυχασμό, του "δεν τρέχει τίποτα". Γιατί πολλές από αυτές τις έρευνες και τα στοιχεία χρηματοδοτούνται, σημαδεύονται από συμφέροντα μεγάλων ομίλων, καπιταλιστικών κρατών και ιμπεριαλιστικών ενώσεων που πολλές φορές τις κατασκευάζουν ανάλογα με τις ιεραρχήσεις και τις επιδιώξεις τους για το προς τα πού θέλουν να "σπρώξουν" την καπιταλιστική παραγωγή προκειμένου να εκτοπίσουν τους ανταγωνιστές τους.
 Σε κάθε περίπτωση, είναι ανοιχτή αυτή η συζήτηση και διαπάλη και οι κομμουνιστές συμμετέχουν σε αυτήν με ευθύνη, αναδεικνύοντας τα λαϊκά συμφέροντα που ταυτίζονται με την πραγματική διάσωση και προστασία του περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας ότι επιχειρηματικοί όμιλοι και προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες ασυμβίβαστες (...)

Δεν είναι προοδευτική εξέλιξη η ένταξη μιας χώρας στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ (VIDEO)

Δεν είναι προοδευτική εξέλιξη η ένταξη μιας χώρας στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ που είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ να μην αρχίζουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Σημείωσε ότι η επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών έγινε για να ισχυροποιηθεί η παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και πρόσθεσε ότι Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες υποδαυλίζουν τις Τουρκικές επεκτατικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σχολιάζοντας την παρέμβαση της Αστυνομίας σε κινηματογράφους για το αν παρακολουθούσαν ανήλικοι την ταινία «Joker» σημείωσε ότι είναι μια καταδικαστέα κίνηση και πως η αστυνομία δεν πρέπει να έχει ρόλο παιδονόμου. Πρόσθεσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά την αστυνομία παιδονόμο είναι του '37 επί δικτατορίας Μεταξά που δεν άλλαξε ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

902gr

Νέα συλλαλητήρια στις 24 Οκτώβρη ενάντια στο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιοΜε νέα συλλαλητήρια την Πέμπτη 24 Οκτώβρη τα Συνδικάτα κλιμακώνουν την πάλη τους ενάντια στην αντεργατική επίθεση. Οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ συνεχίζουν με μεγαλύτερη δύναμη, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα τη δράση τους ενάντια στο κατάπτυστο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Στη Αθήνα το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί για τις 6:30 το απόγευμα στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια θα γίνουν ακόμη σε:

Η γκανιόταΠάει καιρός τώρα που συναντώ μάζες εξοικειωμένες, στο διάστημα από την κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την κανονικότητα των νεοδημοκρατών, με μια καζινάδικη, στοιχηματική αντίληψη, ότι η ζωή και του τόπου και του καθενός μας απαιτεί και γκανιότα.

Μπαίνω τις προάλλες στο φούρνο, ώρα καθόλου αιχμής, και στο ταμείο ένας πελάτης ανοίγει την κουβέντα «για το Κουρδικό», λέγοντάς μου κατάπληκτος πως πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι οι Κούρδοι είναι πενήντα εκατομμύρια! Τους είχε, λέει, για πολύ λιγότερους.

Την άλλη μέρα, σε παρόμοιο χώρο, μια απ’ τα ίδια, αλλά από άλλη σκοπιά. Ο συνομιλητής αυτή τη φορά αναρωτιόταν αν και πόσο τρελός κυριολεκτικά είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, κι αν το ‘χουν πάρει πρέφα, και τι θα κάνει ο λαός εκεί.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεγάλο και μαχητικό συλλαλητήριο για τη ρύπανση και τη δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ (VIDEO - ΦΩΤΟ)

Με ένα μεγάλο και μαχητικό συλλαλητήριο, ο λαός της Δυτικής Θεσσαλονίκης, πλάι με ταξικά σωματεία, ομάδες γυναικών, συλλόγους γονέων και φοιτητικούς συλλόγους και άλλους φορείς διαδήλωσαν ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την έντονη δυσοσμία για την οποία ευθύνεται η δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, απαιτώντας την οριστική μετεγκατάσταση της μονάδας εκτός αστικού ιστού.

Παράλληλα, διεκδικούν να ληφθούν άμεσα, όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, έτσι όπως τα καθορίζει η εξέλιξη της επιστήμης, για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται το επόμενο διάστημα με επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στις 30 Οκτώβρη οπότε και είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί το θέμα για τα ΕΛΠΕ στο δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού-Ευόσμου μετά από πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Το συλλαλητήριο, με κυρίαρχα συνθήματα: «Η ανάπτυξή τους λερώνει τις ζωές μας, έξω τα φουγάρα από τις γειτονιές μας» και «Δίνετε λεφτά στους πετρελαιάδες, και μέσα στα σχολεία μας πέφτουνε σοβάδες», ξεκίνησε από τους κεντρικούς δρόμους του Κορδελιού και κατέληξε στη πύλη της βιομηχανικής μονάδας των ΕΛΠΕ, η δραστηριότητα της οποίας ευθύνεται για το οξυμένο πρόβλημα. Εκεί, οι φορείς και τα σωματεία κατέθεσαν ψηφίσματα προς τη διοίκηση της επιχείρησης, απαιτώντας τη μετεγκατάσταση της μονάδας εκτός αστικού ιστού.

Το «θαύμα» του καπιταλισμούΤα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια προβάλλεται το «ιρλανδικό θαύμα» ως ιδανικό μοντέλο ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα «θαύμα» που στηρίχτηκε στην παράδοση άνευ όρων της οικονομίας στις πολυεθνικές και τους επιχειρηματικούς ομίλους, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και ισοπέδωση των κοινωνικών κατακτήσεων.

Η φωτογραφία του πεντάχρονου παιδιού από την Ιρλανδία να τρώει κατάχαμα στο πεζοδρόμιο πάνω σ’ ένα φύλλο χαρτόνι έγινε viral. Ο «Σαμ» όπως αποκαλούν τον μικρό, είναι ένα από τα πολλά άστεγα παιδιά του Δουβλίνου. Όπως λένε εθελοντές μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρέχουν τη νύχτα δωρεάν φαγητό στους άστεγους, πριν τρία χρόνια σπάνια συναντούσαν παιδιά στους δρόμους, ενώ τώρα ο αριθμός των άστεγων παιδιών αυξάνεται διαρκώς. Μια εθελόντρια της ίδιας οργάνωσης λέει ότι είναι σκληρό να αντικρίζεις κάθε νύχτα στους δρόμους τόση απελπισία. Η εικόνα των αστέγων κάθε ηλικίας και κυρίως των παιδιών επηρεάζει την προσωπική ζωή των εθελοντών της οργάνωσης που νοιώθουν ενοχές όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους για να κοιμηθούν.