Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Αν Ρήγας Φεραίος ζούσε σήμερα


Ο Ρήγας Φεραίος θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Αν όμως έγγραφε σήμερα την  επαναστατική προκήρυξη για τα δικαία του ανθρώπου και του πολίτη.
Θα είχε θεωρηθεί σαν τρομοκράτης, εχθρός του κοινού συμφέροντος και του έθνους.
Αντί για τα κρυφά σχολεία του, θα ψάχνανε για γιάφκες!   
 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΑΡΘΡΑ 35.
Απόσπασμα απότο επαναστατικότου κείμενο ≪Δίκαια του Ανθρώπου≫, που
περιλαμβάνεται στο κείμενο που εκδόθηκε στη Βιέννη στα 1797 με τίτλο “Νέα Πολιτική Διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης της ΜικράςΑσίας των Μεσογείων Νήσων και τηςΒλαχομπογδανίας”

 
Άρθρον 2

. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμαστε όλοι ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλο˙δεύτερο να είμαστε ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του
άλλου˙τρίτο να είμαστε σίγουροι στη ζωή μας και κανένας να μη μπορεί να μας την πάρει
άδικα και κατά τη φαντασία του˙και τέταρτον την περιουσία που κατέχουμε κανένας να
μη μπορεί να μας τα αγγίξει, αλλά να είναι δική μας και των κληρονόμων μας

Άρθρον 3

. Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικό λόγο είναι ίσοι. Όταν
φταίξει κάποιος οποιασδήποτε θρησκείας και αν είναι, οποιασδήποτε κατάστασης ο
νόμος είναι ο αυτός για το πταίσμα και αμετάβλητος˙ήτοι δεν τιμωρείται ο πλούσιος λιγότερο και ο πτωχός περισσότερο για το αυτό σφάλμα, άλλα ίσια ίσια.