Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξάνονται οι εργαζόμενοι «σαν άνεργοι» -Το 4,3% είναι υποαπασχολούμενοι

Νέα κατηγορία απασχολούμενων-ημιανέργων με μισθό 300 ευρώ γέννησε η κρίση

Νέα κατηγορία απασχολούμενων-ημιανέργων με μισθό 300 ευρώ γέννησε η κρίση


Αθήνα
Στα 213,9 χιλιάδες άτομα ή στο 4,3% του εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, που αν και επιθυμούν να εργάζονται περισσότερες ώρες δεν βρίσκουν εργοδότη να τους το ζητά, και καλούνται να ζήσουν με μισθούς κάτω των 300 ευρώ, που θυμίζουν περισσότερο επίδομα.

Τα συνδικάτα και η λογική επιμένουν ότι αυτοί θα έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνονται στους άνεργους, ωστόσο δεδομένου ότι κάτι τέτοιο που θα θάμπωνε ακόμη περισσότερο την εικόνα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση δεν γίνεται δεκτό.

Ενδεικτικό πάντως της απόλυτης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι ότι η Eurostat και κατ' επέκταση η ΕΛΣΤΑΤ παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει ακριβώς τη κατηγορία των «ημιάνεργων» και τις άλλες υποοομάδες φτωχών εργαζομένων που η κρίση διόγκωσε.

Αυτοί οι «σαν άνεργοι» εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με «επίδοματα εργασίας» της τάξης των 300 ευρώ, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολούμενων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης».

Έτσι με δεδομένο ότι τα ποσά του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ (για τους πάνω των 25 ετών) και των 510,95 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών) εάν διαιρεθούν στο μισό μας δίνουν το ποσό των 293 ευρώ και των 255,45 ευρώ αντιστοίχως. Οι υπολογισμοί αυτοί βεβαίως ισχύουν αν ο μερικώς απασχολούμενος, αμείβεται ως ανειδίκευτος εργάτης και δουλεύει 4 ώρες. Αν δουλεύει λιγότερο, ευνόητο είναι ότι τα ποσά αυτά προσαρμόζεται προς τα κάτω.

Στην κατηγορία δε αυτή εντάσσονται δυστυχώς όλο και περισσότεροι, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από 132,6 χιλιάδες στο β' τρίμηνο του 2010, έχουν φθάσει τις 213,9 χιλιάδες στο β' τρίμηνο του 2013.

Εφορία: Χριστουγεννιάτικη έκπληξη για χιλιάδες επιτηδευματίες

Τι περιμένει τους φορολογούμενους που θα μπουν στο στόχαστρο

 
 
Εφορία: Χριστουγεννιάτικη έκπληξη για χιλιάδες επιτηδευματίες
    
Παραμονή Χριστουγέννων «καιροφυλακτούσε» η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών προκείμενου να προϊδεάσει τους φορολογουμένους για το τι τους περιμένει το 2014 εάν μπουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών υπηρεσιών.
 
Εγκύκλιος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης παρέχει οδηγίες στις ελεγκτικές υπηρεσίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, δηλαδή των ελεγκτικών μεθόδων που έχουν να κάνουν με την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, αλλά και την ανάλυση της καθαρής θέσης του φορολογουμένου και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών του σε μετρητά. 
 
-Η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method) προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου.
 
-Η τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη για περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή περισσοτέρων ετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις (παθητικό), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά). 
 
-Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method) προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.