Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Κατώτατος μισθός τριών ταχυτήτων από το 2014 και μετά.

Διαφορετικός για εργαζόμενους έως 18 ετών, άλλος για ηλικίες
έως 24 ετών και άλλος για τους μεγαλύτερους

Της Χριστινας Κοψινη
Τρεις ταχύτητες κατώτατου μισθού, από το 2014 και μετά, προωθεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης για τη διαμόρφωση νέου μισθολογικού μηχανισμού εισόδου στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι φορείς και οργανισμοί θα συμμετάσχουν στον νέο μηχανισμό διαμόρφωσης των κατωτάτων ορίων, ο μισθός εισόδου στην αγορά εργασίας θα διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας.
Διαφορετικός μισθός μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους έως 18 ετών, άλλος για ηλικίες έως 24 ετών (όπως ισχύει σήμερα) κι άλλος για μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό υποδεικνύεται και από τους ενδεικτικούς πίνακες που υποβλήθηκαν στον υπουργό Εργασίας λίγο πριν αποσταλεί το τελικό σχέδιο υπουργικής απόφασης στην τρόικα. Μάλιστα σε αυτό το κείμενο που διαμόρφωσε η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Αν Στρατινάκη με τίτλο: «Μηχανισμός για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου», παρατίθενται όχι μόνο οι εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (για κατώτατο μισθό που μπορεί να κυμαίνεται από 30% έως 60% του μέσου μισθού) αλλά και εστιασμένες συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής δύο:
1. Σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, ο κατώτατος μισθός των νέων ενδείκνυται σε ποσοστό περίπου 75% του κατώτατου μισθού των ενηλίκων.
2. Ενδείκνυνται διαφοροποιημένοι κατώτατοι μισθοί ανά περιοχή εφόσον υπάρχουν ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες ύφεσης και ανεργίας σε αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση οι βασικοί μισθοί πρέπει να είναι χαμηλότεροι.
Επίσης, για την οικονομική τεκμηρίωση του προτεινόμενου προς διαβούλευση κατώτατου μισθού θα λαμβάνονται υπόψη σχεδόν... τα πάντα. Αναλυτικότερα, πρέπει να συνυπολογίζονται τα εξής:
- Η σχέση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος με το όριο της ελάχιστης διαβίωσης και με τον μέσο μισθό.
- Πόσοι μισθωτοί επηρεάζονται από τον κατώτατο μισθό και ποια είναι η επίπτωση στο σύνολο των μισθωτών της χώρας.
- Ποιες είναι οι κοινωνικές παροχές προς τους ευάλωτες ομάδες που καταβάλλονται με εισοδηματικά κριτήρια.
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, οι φορείς που θα διαβουλευτούν οφείλουν να προσμετρήσουν:
- Τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και τυχόν διαφορές σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές.
- Την παραγωγικότητα της οικονομίας στο σύνολό της και σε επιμέρους κλάδους.
- Το ποσοστό ανεργίας, συνολικά και σε επιμέρους κλάδους.
- Εκταση, αιτίες και μορφές της αδήλωτης εργασίας.
- Συνδρομή του κόστους εργασίας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ως αυτοτελούς παράγοντα.
- Συνδρομή ασφαλιστικών εισφορών για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών Ταμείων και
- Αναλογική σχέση του κόστους εργασίας προς λοιπούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας (όπως φορολογικό σύστημα, γραφειοκρατία).
Στους προτεινόμενους κοινωνικούς εταίρους που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση, εκτός από τους ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ προβλέπονται και φορείς από τον χώρο των νοσοκομείων, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, καθώς και μεγάλες εργατικές ομοσπονδίες. Από τους δε ερευνητικούς φορείς, σχεδόν δεν απουσιάζει κανείς: KEΠΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, ΙΝΕΣΕΤΕ.
Η διαβούλευση των φορέων θα συντονίζεται από τον πρόεδρο του ΟΜΕΔ και 2 μέλη, από το υπ. Εργασίας και το υπ. Οικονομικών.
Ωστόσο, το σχέδιο του τελικού πορίσματος θα συντάσσεται από το ΚΕΠΕ. Η ολοκλήρωσή του πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε χρόνου. Στη συνέχεια θα μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Συντονισμού και διά μέσου αυτής στον υπουργό Εργασίας, ο οποίος και θα εισηγείται τον Δεκέμβριο στη Βουλή τις όποιες αλλαγές για τον κατώτατο μισθό... 8 μήνες μετά την έναρξη της διαβούλευσης.
πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου