Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Αν Ρήγας Φεραίος ζούσε σήμερα


Ο Ρήγας Φεραίος θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Αν όμως έγγραφε σήμερα την  επαναστατική προκήρυξη για τα δικαία του ανθρώπου και του πολίτη.
Θα είχε θεωρηθεί σαν τρομοκράτης, εχθρός του κοινού συμφέροντος και του έθνους.
Αντί για τα κρυφά σχολεία του, θα ψάχνανε για γιάφκες!   
 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΑΡΘΡΑ 35.
Απόσπασμα απότο επαναστατικότου κείμενο ≪Δίκαια του Ανθρώπου≫, που
περιλαμβάνεται στο κείμενο που εκδόθηκε στη Βιέννη στα 1797 με τίτλο “Νέα Πολιτική Διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης της ΜικράςΑσίας των Μεσογείων Νήσων και τηςΒλαχομπογδανίας”

 
Άρθρον 2

. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμαστε όλοι ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλο˙δεύτερο να είμαστε ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του
άλλου˙τρίτο να είμαστε σίγουροι στη ζωή μας και κανένας να μη μπορεί να μας την πάρει
άδικα και κατά τη φαντασία του˙και τέταρτον την περιουσία που κατέχουμε κανένας να
μη μπορεί να μας τα αγγίξει, αλλά να είναι δική μας και των κληρονόμων μας

Άρθρον 3

. Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικό λόγο είναι ίσοι. Όταν
φταίξει κάποιος οποιασδήποτε θρησκείας και αν είναι, οποιασδήποτε κατάστασης ο
νόμος είναι ο αυτός για το πταίσμα και αμετάβλητος˙ήτοι δεν τιμωρείται ο πλούσιος λιγότερο και ο πτωχός περισσότερο για το αυτό σφάλμα, άλλα ίσια ίσια.

Άρθρον 4

. Ο νόμος είναι εκείνη η ελεύθερη απόφαση που συντάχθηκε με την
συγκατάθεση όλου του λαού˙ήτοι όλοι θέλουμε ότι ο φονιάς να φονεύεται, αυτός λέγεται
νόμος και είναι ο ίδιος για όλους μας στην απόδοση δικαιοσύνης˙και πάλι άλλος που
υπερασπίζεται, ήτοι όλοι θέλουμε να εξουσιάζουμε την περιουσία μας κανένας λοιπόν
δεν έχει την άδεια να μας πάρει δυναστικά τίποτα. Αυτός είναι νόμος επειδή μονάχοι μας το δεχόμαστε και το θέλουμε. Ο νόμος υπάρχει έτσι ώστε πάντοτε να προστάζει ότι
πράγμα είναι δίκαιο και ωφέλιμο στη ≪συγκοινωνία≫ της ζωής μας και να εμποδίζει
εκείνο που μας βλάπτει.

Άρθρον 31

. Τα εγκλήματα των επιτρόπων τού έθνους και των αξιωματούχων ποτέ δεν
πρέπει να μένουν ατιμώρητα. Κανένας δεν έχει το δίκαιο να στοχάζεται τον εαυτόν του
απαραβίαστο περισσότερο από τους άλλους Ήτοι, όταν σφάλει μεγάλος ή μικρός ο
νόμος τον αντιμετωπίζει άφευκτα κατά το σφάλμα του, ας είναι και ο πρώτος αξιωματούχος.

Άρθρον 32

. Το δίκαιο του να υποβάλει ο κάθε πολίτης έγγραφη αναφορά και να
διαμαρτύρεται για καμίαν ενόχληση η οποία του γίνεται προς εκείνους όπου έχουν την
εξουσία του έθνους στο χέρι τους δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται κατά οποιονδήποτε
τρόπο , ούτε να του ισχυριστούν πως δεν είναι καιρός ή τόπος αλλά οποία ώρα και αν
προσέρχεται ο παραπονούμενος πολίτης να γίνεται δεκτή η αναφορά του.
 
Άρθρον 33

. Το να αντιστέκεται ο κάθε πολίτης όταν τον καταθλίβουν και τον αδικούν,
είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω αναφερθέντων δικαίων του, γιατί κανένας δεν
αντιστέκεται όταν ξέρει πως θα δικαιωθεί με τη συνδρομή του νόμου.
 
Άρθρον 34

. Όταν ένας μόνος κάτοικος του βασιλείου τούτου αδικηθεί αδικείται όλο το
βασίλειο˙και πάλι όταν το βασίλειο αδικείται ή πολεμείται, αδικείται και πολεμείται ο
κάθε πολίτης Γι’ αυτό δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει ότι ή τάδε χώρα πολεμείται, δε με
μέλει, γιατί εγώ ησυχάζω στην δικήν μου˙αλλάεγώπολεμούμαι, όταν η τάδε χώρα
πάσχει ως μέρος του όλου όπου είμαι. Ο Βούλγαρος πρέπει να κινείται, όταν πάσχει ο
Έλληνας και τούτος πάλιν για εκείνον, και αμφότεροι για τον Αλβανό ή το Βλάχο.

Άρθρον 35

. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν
εισακούει τα παράπονά του, το να κάμνει τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού
επανάσταση, ν' αρπάξει τ’ άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον
ιερόν απ' όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο απ' όλα τα χρέη του. Αν βρίσκονται
όμως σε τόπο όπου είναι περισσότεροι τύραννοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώτες και
φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των βουνών,
μέχρι να ανταμωθούν πολλοί να πληθύνει ο αριθμός τους και τότε ν' αρχίσουν την
επιδρομή κατά των τυράννων, ορίζοντες για κάθε δέκα ανθρώπους ένα δέκαρχο, για κάθε
πενήντα πεντηκόνταρχο, για κάθε εκατόεκατόνταρχο˙ο χιλίαρχος να έχει δέκα
εκατοντάρχους και ο στρατηγός τρεις χιλίαρχους˙ο δε αρχιστράτηγος πολλούς στρατηγούς
Τα χρέη των πόλεων, των πολιτειών, των χωρών και των κατά μέρος πολιτών τα οποία
χρωστούνε ληφθέντα προ πέντε χρόνων, και σε αυτό το διάστημα πληρωνόταν ο τόκος στους δανειστές η παρούσα διοίκηση τα αναιρεί και οι δανειστές δεν έχουν να ζητούν
εις το έξης ούτε κεφάλαιο ούτε υπόλοιπα από τους οφειλέτες ωσάν να εξοφλήθηκαν τα
δάνεια τους γιατί αυτοί διπλασιάζουν τα κεφάλαια τους μες σε πέντε χρόνια. Ολόκληρο εδώ.
πηγή: 24grammata

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου