Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;)

           Στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” υπέβαλε πριν τη συζήτηση του προτελευταίου θέματος, ένσταση απαρτίας. Το θέμα αφορούσε την περαιτέρω περιστολή υπηρεσιών των ΚΔΑΠ του δήμου, την ουσιαστική απόλυση και τη μεταβολή συμβάσεων εργαζόμενων σε μερικής απασχόλησης. Τη στιγμή εκείνη παρευρίσκονταν οι 14 από τους 33 δημοτικούς συμβούλους. Αιτιολογία της ένστασης για τη διακοπή της συνεδρίασης ήταν το ότι δεν κλήθηκαν να παραβρεθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι για να πουν τις απόψεις τους.

          Η πρόεδρος του Δ.Σ., παρόντος του δημάρχου, απέρριψε την ένσταση με την αιτιολογία ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει τη διαπίστωση της απαρτίας στην έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια την ισχύ της, ακόμα και εάν υπάρξουν αποχωρήσεις. Αυτό βέβαια ισχύει στην περίπτωση που δεν γίνει ένσταση απαρτίας, η άσκηση της οποίας προβλέπεται σε όλα τα συλλογικά όργανα. Η ένσταση αποτελεί αντίρρηση που υποβάλλεται στο προεδρείο, όταν υπάρχουν ενδείξεις ή είναι προφανής η έλλειψη νόμιμης απαρτίας.

          Εφόσον ακολουθήσουμε τη λογική της προέδρου και λοιπών, τότε έστω και εάν απομείνει μόνη της, θα μπορούσε να παίρνει αποφάσεις στο όνομα του Δ.Σ.!

          Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος συνεχίστηκε με την άρνηση της προέδρου να θέσει σε ψηφοφορία πρόταση της Λ.Σ. για αναβολή του θέματος, ενώ στο παρελθόν είχαν αναβληθεί θέματα με προτάσεις της δημοτικής αρχής. Αν και είχε την πλειοψηφία στους εναπομείναντες, δεν έδωσε στο “κυρίαρχο” σώμα τη δυνατότητα να αποφασίσει! Χωρίς κανείς τους να διαμαρτυρηθεί. Μετά από αυτά, η Λ.Σ. αποχώρησε.

          ΄Οσον αφορά τις λοιπές παρατάξεις της αντιπολίτευσης: Η ΑΝΑΣΑ, για μία ακόμα φορά, εξαφανίστηκε από τα πρώτα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η “Συνεργασία Τώρα” και η “Αλληλεγγύη Ανατροπή” νομιμοποίησαν με την παρουσία τους την όλη διαδικασία …. Δέχτηκαν, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να υπάρξει έγκριση από λιγότερο του 1/3 του δημοτικού συμβουλίου! Εξάλλου, όλοι τους είχαν ψηφίσει για την θέση την συγκεκριμένη πρόεδρο και έχουν προσφέρει, ο καθένας με το τρόπο του, χείρα βοηθείας στη διοίκηση (κυρίως με τις μεταγραφές).

         Δηλώνουμε ότι η “Λαϊκή Συσπείρωση” θα συνεχίσει να αντιπαλεύει παρόμοιες εκτροπές, παρά τον αρνητικό συσχετισμό στο Δ.Σ. Για να μην ακυρωθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του, όπως συνέβηκε με το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Ε. Ωραιοκάστρου.-

                                                                                                   27-5-2022            

                                                                          ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου