Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ματωμένο πλεόνασμα 5,5 δισ. ευρώ, τσεκούρι 3,1 δισ. στις δαπάνες

Βασικά αγαθά και υπηρεσίες στερείται το 39,9% του πληθυσμού στην Ελλάδα, ενώ το 35,7% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό.

 
 
Σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ πρωτογενές αποτέλεσμα και μειωμένες δαπάνες κατά 3,1 δισ. ευρώ παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Γενάρης - Σεπτέμβρης 2016, ενώ στα έσοδα παρατηρείται σημαντική μείωση έναντι του στόχου των εσόδων από έμμεση φορολογία όπως ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 5,440 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,072 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,907 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 37,231 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,101 δισ. ευρώ έναντι του στόχου 40,332 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,550 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,472 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,903 δισ. ευρώ.

Αύξηση κατά 514 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που ανήλθαν σε 37,824 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,248 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,483 δισ. ευρώ.


Την περίοδο Γενάρης - Σεπτέμβρης 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%.

γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%.

ε) ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%.

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%.

ζ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%.

η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%.

θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%.

ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%.

ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%.

ιβ) Απολήψεις από την ΕΕ κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%.

ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%.

ιδ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%.

β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%.

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%.

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%.

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%.

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ ή 50,9%.

Ειδικότερα, το Σεπτέμβρη 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,879 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,103 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,371 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,025 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων το Σεπτέμβρη 2016 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) Του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 50 εκατ. ευρώ.

β) Του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 139 εκατ. ευρώ.

γ) Των φόρων στην περιουσία κατά 515 εκατ. ευρώ.

δ) Των άμεσων φόρων ΠΟΕ κατά 33 εκατ. ευρώ.

ε) Του ΦΠΑ λοιπών κατά 48 εκατ. ευρώ.

στ) Των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ.

ζ) Των έμμεσων φόρων ΠΟΕ κατά 30 εκατ. ευρώ.

η) Των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 203 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) Στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ.

β) Στο ΦΠΑ καπνού κατά 22 εκατ. ευρώ.

γ) Στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ. κατά 64 εκατ. ευρώ.

δ) Στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 37 εκατ. ευρώ.

ε) Στα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 23 εκατ. ευρώ.

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι τουρίστες, μειώθηκαν όμως τα έσοδα

 
 
Τα στοιχεία της Τραπέζας της Ελλάδος για το οκτάμηνο Γενάρης - Αύγουστος 2016 δείχνουν ότι ενώ αυξήθηκε οριακά ο αριθμός των τουριστών κατά 1,8% που επισκέφθηκε τη χώρα, οι εισπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Μόνον τον Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 9,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 9,85 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 4,4% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των «28», οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.786 εκατ. ευρώ, όσο και στη μείωση κατά 15,4% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των «28», οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.709 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν στα 4.191 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των «28» εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.595 εκατ. ευρώ.

902gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου