Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δήμου Ωραιόκαστρου 8-4-2020 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΛ. MAIL)


ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 8-4-2020
Για το 1ο θέμα: που αφορά την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν Στις αιτιολογίες αναφέρεται η ύπαρξη μεγάλου χρηματικού υπόλοιπου 3,2 εκατομμύρα, το οποίο δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή η λογική της επιχειρηματικής και μόνο αξιοποίησης και όχι και της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες και συνετέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια στο οικονομικό πλεόνασμα ενώ ήδη οι επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρές), πληρώνουν μειωμένα κατά 11,5% δημοτικά τέλη.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΕΥΚΟ.
Για το 2ο θέμα: προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΩ - ΔΗΜΟΥ, για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Λητής, Δρυμού και μέρος του Μελισσοχωρίου. Ο Προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.950.000. Στην εισήγηση του θέματος παρατήθενται μασημένες ως και ακαταλαβίστικες δικαιολογίες για την μη ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 - Ποιοί άραγε ευθύνονται γι αυτό; Ποιές θα έπρεπε να είναι οι συνέπειες γι αυτούς;
Συγκεκριμένα λέτε: "- Ακολούθησε η απόφαση ένταξης του έργου με την υπ΄ αριθ. 67062/22-11-18 με τίτλο "Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης .... " στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1.
- Ωστόσο, η εν λόγω προγραμματική σύμβαση δεν προωθήθηκε προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, όπως προβλέπει ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 ν. 3852/10, εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος 15 ημερών.
Θέτουμε το ερώτημα, η παρούσα δημοτική αρχή συγκαλύπτει την προηγούμενη και τους συγκεκριμένους υπεύθυνους και ποιοί είναι αυτοί;
Παρόλα αυτά, λόγω της σημασίας αλλά και της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης του έργου, Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΑΙ.
Για το 3ο θέμα: που αφορά προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΩ - ΔΗΜΟΥ, για έργα αποχέτευσης οικισμών Μεσαίου και Ν. Φιλαδέλφειας Προϋπολογισμου 4.980.000. Από ότι λέει η εισήγηση, ισχύουν τα ίδια με παραπάνω, με χρονικές μόνο διαφορές. Η απόφαση ένταξης του έργου ήταν η 9188/7-2-2019. Δεν υπήρξε και σε αυτή τη περίπτωση νόμιμη αποστολή προς έλεγχο με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του έργου. Για το λόγο αναγκαιότητας του έργου Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΑΙ.
4ο θέμα: που αφορά τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. ΄Οπου υπάρχει συγκεκριμένα μία αντικατάση μέλους. Επειδή δεν γνωρίζουμε τις υπηρεσιακές δυνατότητες για το συγκεκριμένο ζήτημα και επειδή διαφωνούμε στη διατύπωση (ανεξάρτητα της νομιμότητάς της) ότι "Το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί χρέη προέδρου και συντονιστή" ενώ ελλείψει του προέδρου, " ... Το πρώτο αναπληρωματικό θα γίνεται πρόεδρος."! δηλαδή, χωρίς ψηφοφορίες του οργάνου, Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΕΥΚΟ.
5ο θέμα: Για τις δεξαμενές, Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΑΙ.

Για το 6ο θέμα: που αφορά τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ωραιόκαστρου
Κατ΄ αρχή, δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις άρθρων και παραγράφων του Οργανισμού και αυτές "χάνονται" μέσα στο κείμενο των 68 σελίδων. Πιστεύουμε ότι ανακαλύψαμε τις περισσότερες.
Κατά δεύτερο και κυριότερο λόγο: ΄Εχουμε καταψηφίσει τον Οργανισμό στο σύνολό του, παρότι περιέχει στοιχεία της λειτουργικής ρύθμισης του δήμου που δεν αμφισβητούμε τα οποία όμως θα μπορούσαν να τεθούν σε δικό τους τεχνοκρατικό πλαίσιο. Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιτίθεται στα πολιτικά στοιχεία του Οργανισμού και σε ορισμένες από τις εσωτερικές διαδικασίες.
Συγκεκριμενα διαφωνούμε με τις υπερεξουσίες και με αρκετές αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Με τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπου θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των συνδικαλιστών.
Διαφωνούμε με την ύπαρξη Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, που αποτελεί ΒΑΣΙΚΑ όργανο προπαγάνδας της δημοτικής αρχής και όπου θα προσληφθεί επιπλέον ένας δημοσιογράφος.
Πέραν αυτού και το Τμήμα Πολιτισμού αποτελεί και αυτό τμήμα προπαγάνδας και ενσωμάτωσης στις κυρίαρχες πολιτικές.
Για το Γραφείο Καθημερινότητας, στη σελ. 5 αναφέρεται ότι: "Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία δίκτυων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση δημοτών που έχουν αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες". Το Γραφείο έχει και Μητρώο εξυπηρετούμενων πολιτών! (περ. 17 στη σελ. 6). Το ζήτημα του εθελοντισμού όπως αυτό τίθεται από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις (όχι σε πρόσκαιρη και απολύτως βοηθητική βάση), αποτελεί το πρόσχημα για να απαλλαγούν οι αρμόδιες αρχές (Κράτος και Τοπική Διοίκηση) από τις κοινωνικές δαπάνες.
Για την επαναδημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας διαφωνούμε γιατί θα αποτελέσει ακόμα ένα κατασταλτικό όργανο, σε βάρος των φορολογούμενων δημοτών για υπηρεσίες που μπορούν να καλυφθούν από άλλες δημοτικές υπηρεσίες και από το Υπουργείο "Προστασίας του Πολίτη".
Αναφέρεται ότι το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου: " ... Προωθεί την κατάλληλη συμπεριφορά των υπαλλήλων" (σελ. 18), ότι "Ερευνά ... ανάρμοστες, ανεπαρκείς πράξεις.". Στην περ. 6 λέγεται ότι "Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα ποσδιορίζοντας τις μελλοντικές τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις ... Τί ακριβώς εννοούν και σε τί σκοπεύουν οι πρώτοι συντάξαντες τέτοιων Οργανισμων, τους οποίους εσείς δεν αντιγράφεται απλά αλλά και τους υπακούετε πολιτικά. Αυτά τα γενικά και αφηρημένα που έχουν τεθεί από τα κεντρικά σχεδιασμένα πρότυπα Οργανισμών, τα οποία έλαβε υπόψη της η δημοτική μας αρχή, είναι πολιτικά επικίνδυνα για τα εργατικά και τα πολιτικά δικαιώματα.
Αλλες επικίνδυνες αναφορές γίνονται και μάλιστα στο ... Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, όπως η δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας - προώθηση του εθελοντισμού, Μ.Κ.Ο. Η λεγόμενη παραβατικότητα αποτελεί κρατική ευθύνη και η κυβέρνηση και μόνο θα πρέπει να ελέγχεται για την αντιμετώπισή της. Σε περίπτωση λειτουργίας τέτοιων συμβουλίων, αυτά θα αποτελέσουν επικίνδυνα ερασιτεχνικά πειράματα και χώροι δράσης των ακροδεξιών  και του παρακράτους. Για τις Μ.Κ.Ο. τί να πούμε, το ίδιο το σύστημα που τις δημιούργησε σήμερα προβληματίζεται, αν και δεν πιστεύουμε ότι θα πάρει ριζικά μέτρα εναντίον τους.
Πέρα από αυτά, το παραπάνω Τμήμα "Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεία επί φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό τους και ελέγχει τις επιχορηγήσεις σε ΝΠΙΔ. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών Δ.Σ. Ασκεί κοινωνική εργασία .... με άτομα και κοινωνικές ομάδες ... "!  Εμεις σημειώνουμε ότι ο δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις στενά δικές του αρμοδιότητες (όπως φαίνεται από τα παραπάνω 2 και 3 θέματα ή από την υπόθεση των μεταλλείων Μεσαίου), ανέλαβε και τις καινούργιες αυτές αρμοδιότητες που θα έπρεπε να αποτελούν αποκλειστική κρατική ευθύνη. ΄Οπως και η "Βοήθεια στο Σπίτι", η ενίσχυση και η επέκτασή της, θα πρέπει να είναι καθαρά κρατική υπόθεση.
Σωστά, στα καθήκοντα της Νομικής Υπηρεσίας περ. 13 σελ. 7, δεν περιλαμβάνεται η υποστήριξη δημοτικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικής δίωξης μετά από καταγγελία της υπηρεσίας τους.
Παραλείπεται όμως ότι στις συνεδριάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να καλούνται πέρα από τους άλλους φορείς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και δημοτικών παρατάξεων, όπως και κομμάτων για σοβαρές υποθέσεις (σελ. 9).
Είναι σωστή η πρόσθεση 14ης περίπτωσης στις αρμοδιότητες του Τμήματος  Διαχείρισης Κοιμητηρίων, ότι συντάσει τεχνικές εκθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες του Τμήματος, ότι παρακολουθεί τη διαχείριση των πιστώσεών του κλπ (σελ. 13).
Για το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης. Υπάρχει η βασική διαφορά ότι εμείς στα προγράμματά μας αναλύουμε έναν άλλο τύπο ανάπτυξης που με τη σειρά του απαιτεί έναν άλλο τύπο κοινωνικής οργάνωσης και σε αρχικό στάδιο άλλου περιεχομένου θέσεις και διεκδικήσεις από αυτές της δημοτικής αρχής και των άλλων παρατάξεων. Αυτά έχουν τεθεί από πλευράς μας σε επανειλημένα δημοτικά συμβούλια και στις αντιπαραθέσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον Προϋπολογισμό και τα διάφορα οικονομικά προγράμματα. Στον Οργανισμό αναφέρεται ότι το Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης θα φροντίζει για την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, της δημοτικής περιουσίας, για τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας. Φυσικά αναφέρονται και οι λεόντιες υπέρ των "ιδιωτών" Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οποιαδήποτε "αξιοποίηση" θα έπρεπε να σηματοδοτείται ότι θα γίνεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο και άμεσο κοινωνικό όφελος και όχι για την κερδοφορία και τα ψίχουλα που αυτή μοιράζει.
Στη λογική του δικού σας Οργανισμού υπάρχει η αξιοποίηση των πόρων και της δημοτικής περιουσίας, η διαχείριση υποδομών (σελ. 14) και μάλιστα το γράφεται 2 φορές (περ. 1 και 2) και όλα αυτά δεν είναι τίποτε λιγότερο από την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των μεγάλων εργολαβιών. Για αυτές κυρίως γίνονται οι σχεδιασμοί των χώρων και των χρήσεων, τα αναπτυξιακά  και άλλα  προγράμματα, τα έργα ΣΔΙΤ και όχι για τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι για σας επιχειρηματικοί και όχι άμεσα κοινωνικοί. 
Στις αρμοδιότητες απασχόλησης (σελ. 23), προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικής Κατάρτισης, με την επίκληση της τάχα απασχόλησης (με ποιούς όρους;) του εργατικού δυναμικού της περιοχής μας. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Κράτους και των κυβερνήσεων, όπως εξάλλου επιτάσει και το Σύνταγμα.
Να σημειώσουμε ότι στη σελ. 15, ξεχάστηκε όλη η περ. 22 του αρχικού Οργανισμού που λέει για τις τεχνικές εκθέσεις, σχετικά αιτήματα για όλες τις προμήθειες ή υπηρεσίες του Τμήματος.
Για το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών. Ερωτήματα δημιουργούν οι αναφορές στις αρμοδιότητες ασφάλειας (σελ. 16) περ. 11 και 12, ότι: " Η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας. ... Η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων σε αρμόδια άτομα ή Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων.". Αυτά θα έπρεπε να είναι στην αποκλειστική πολιτική ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου και του δημάρχου και όχι ενός Τμήματος. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για τη ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του Δήμου, των πολιτών και των επιχειρήσεων (σελ. 17).
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου (σελ. 25) πέραν των άλλων στη περ. 4 " ... μεριμνά για τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται απο την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων ... και εν γένει αξιοποίησης, .... σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας .... ". Αν η Περιφέρεια σχεδιάζει υπέρ λ.χ. υπέρ της καύσης ή της λατομικής επέκτασης τί γίνεται; 
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τον Οργανισμό είναι έτοιμο να αναλάβει ένα σωρό υποθέσεις που από τη φύση τους μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο από ένα καλά σχεδιασμένο Κεντρικό Σχεδιασμό. ΄Οπως, η προαγωγή της ψυχικής υγείας, κέντρα υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρ ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κλπ.
Για το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας παραπέμπουμε στις προγραμματικές μας θέσεις.
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας Προσωπικού (σελ. 35) " ... Στο πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για το δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ... ", δηλ. όχι με βάση τις ανάγκες του δήμου και τη σταθερή σχέση εργασίας. Παρακάτω περ. 8 "Δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας ... ", σε αυτές είναι και οι περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ (από δικά τους κονδύλια) και αποκαλούνται "οφελούμενοι". Περ. 10 "Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων ... ". Το σύστημα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση ....
Για τα αναφερόμενα σε τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας θα χρειαστούμε αναλυτική ενημέρωση εάν και πού υπάρχουν και σε ποιά επάρκεια.
Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Εργων, προβλέπονται και σωστά ένα σωρό αρμοδιότητες για μελέτες και επιβλέψεις έργων συγκοινωνιακών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών, διαμόρφωσης. ΄Ομως είναι γνωστό ότι το Τμήμα υπολείπεται σε μέσα και κυρίως σε προσωπικό, η δε δημοτική μας αρχή αποδέχθηκε την απόδοση των αρμοδιοτήτων του στον ιδιωτικό (και πολύ ακριβό), ιδιωτικό τομέα.
΄Οσον αφορά τις θέσεις εργασίας, το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνει είναι α) να μονιμοποιηθούν άμεσα οι 100 εργαζόνενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, β) οι 11 προσωποπαγείς θέσεις να υπολογιστούν στις οργανικές γ) να αυξηθούν γενικότερα οι οργανικές θέσεις εργασίας και να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.
Κατόπιν των παραπάνω και για το λόγο ότι στην εισήγηση ο Οργανισμός τίθεται στο σύνολό του, όπως και για άλλους λόγους που δεν προλαβαίνουμε να κοινοποιήσουμε, στο θέμα αυτό η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ.
Για το 7ο θέμα: Για την αποδοχή κληροδοτήματος για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος (γηροκομείου) στο Μελισσοχώρι. Επειδή υπάρχουν νομικά προβλήματα όσον αφορά τη σχετική διαθήκη και γι αυτόν το λόγο η Οικονομική Επιτροπή του δήμου παρέπεμψε το θέμα στο Δ.Σ. και εφόσον στη διαθήκη ο δήμος αναφέρεται ως εκτελεστής της, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
8ο θέμα: που αφορά τη συνεργασία του δήμου μας με το δήμο Bogdanci της Β. Μακεδονίας με αιτιολογία την ενίσχυση της απασχόλησης στο τομέα του τουρισμού. Η εισήγηση αναφέρει την από κοινού δημιουργία τουριστικών προϊόντων, τα Business Forums, φορείς τουρισμού και εστίασης υπό τη κάλυψη αθλητικών δραστηριοτήτων. ΄Οπως είναι γνωστό η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είναι υπέρ της συνεργασίας των λαών, ιδιαίτερα των γειτονικών και ιδιαίτερα για πολιτιστικά ζητήματα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για επιχειρηματικές δράσεις, με σημαντική επιβάρυνση του δήμου Ωραιοκάστρου (174.000 ευρώ σε σύνολο 275.000) και σε μία εποχή που επιβάλλονται άλλες προτεραιότητες.  Για τους λόγους αυτούς η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΑΡΩΝ.
9ο θέμα: που αφορά τη κατανομή των λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΥΠΕΡ.
10 θέμα: αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΩ, λόγω των διαφορετικών μας κριτηρίων για παρόμοιες επιλογές, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΑΡΩΝ
11ο θέμα: για το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου. Αυτό αποτελεί έναν ακόμα φορέα ενσωμάτωσης και συγκάλυψης της πολιτικής της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων. Διαχειρίζεται ευθύνες που θα έπρεπε να επωμίζεται το Κράτος και σε περιπτώσεις ανεπάρκειάς του η ταξική αλληλεγγύη που θα αναπτύσει και την οργάνωση της διεκδίκησης. Αντί αυτής, ο "θεσμός" αυτός δημιουργεί καρτέλες καταγραφής εισερχόμενων στη δομή, φτιάχνει εκθέσεις για τις παροχές σε "ωφελούμενους" και ψηφιακό υλικό συναντήσεων και δράσεων δημοσιότητας, δηλαδή φακελώνει ανθρώπους που βλάπτονται από τις πολιτικές τους. Αφήνει τη δυνατότητα και προπαγάνδισης του ... φιλανθρωπικού έργου της Ε.Ε., με σχετικές πινακίδες. Δημιουργεί "Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων", υποκαθιστώντας τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. ΄Ολα αυτά θα κοστίσουν 354.000 ευρώ εκ των οποίων 295.000 οι δαπάνες για προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγος). Επειδή όμως, και δυστυχώς υπάρχουν οι έντονες ανάγκες ο συνδυασμός μας δεν θα το καταψηφίσει. Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΕΥΚΟ.
 Ωραιόκαστρο 8-4-2020
 Για τη
ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
 Θεμελής Άγγελος
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου