Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Και στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύεται πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό

 

Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στη χτεσινή εκδήλωση

 

Με αναδρομή σε καταστροφές που έπληξαν μια σειρά από περιοχές της χώρας, όπως την Αττική, την Εύβοια, την Ηλεία, ξεκίνησε την ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τονίζοντας πως «ο λαός είναι απροστάτευτος απέναντι σε φυσικά φαινόμενα που στην ουσία τους είναι αναμενόμενα (...) Ως ένοχοι εμφανίζονται η διαχειριστική ανικανότητα της κάθε φορά προηγούμενης κυβέρνησης, που δεν πρόλαβε να διορθώσει η επόμενη, τα "ακραία καιρικά φαινόμενα" και πρόσφατα η περιβόητη "κλιματική κρίση", χωρίς συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο της σημερινής κυβέρνησης με τη συγκρότηση αυτοτελούς υπουργείου, τη συγκρότηση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας πως «υπηρετεί πολλαπλούς στόχους της στρατηγικής του κεφαλαίου για την επόμενη περίοδο».

Απαντώντας στο ποιοι είναι αυτοί, τόνισε: «Πρώτον, η στήριξη νέων κερδοφόρων επενδύσεων στο πλαίσιο της προώθησης της "πράσινης μετάβασης" της ΕΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι μονοπωλιακοί όμιλοι που ορίζονται ως "ανάδοχοι" των καμένων περιοχών και οι αδειοδοτήσεις για νέες εγκαταστάσεις μεγάλων αιολικών πάρκων. Αυτά τα σχέδια κρύβονται πίσω από τους εύηχους τίτλους των κυβερνητικών σχεδίων, όπως "περιβαλλοντική αναγέννηση" και "δημιουργία νέου δάσους και υποδομών δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος", "νέες μορφές επιχειρηματικότητας".


Δεύτερον, η σταδιακή ιδιωτικοποίηση κρατικών αρμοδιοτήτων του χωροταξικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας. Αρχικά εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε δήμους και Περιφέρειες και στη συνέχεια με τις προβλέψεις για αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων ΣΔΙΤ για τη δημιουργία υποδομών πυρασφάλειας και γενικότερα Πολιτικής Προστασίας.

Τρίτον, η καλύτερη σύνδεση του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας με την κατασταλτική λειτουργία του αστικού κράτους και τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο του πολιτικού πυλώνα του ΝΑΤΟ λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας. Είναι χαρακτηριστική η άσκηση καταστολής των διαδηλώσεων στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής άσκησης "Defender Europe 2021" στην Αλεξανδρούπολη, για να κατανοήσουμε τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτού του σχεδιασμού».

Το καπιταλιστικό κέρδος εμπόδιο για τη συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών

Απαντώντας σε ερωτήματα όπως το «πού οφείλεται η διαπιστωμένη αδυναμία του συνόλου των αστικών κυβερνήσεων να διαμορφώσουν και κυρίως να υλοποιήσουν ένα σχέδιο "ολιστικής αντιμετώπισης" του ζητήματος της Πολιτικής Προστασίας», αν «πρόκειται για διαχρονική αδιαφορία, ανικανότητα, ανεπάρκεια των κυβερνητικών στελεχών» και αν «αρκεί άραγε μια καλή αναδιοργάνωση των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να προστατευθεί πραγματικά ο λαός της χώρας μας», ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε: «Η ίδια η οργάνωση της παραγωγής με κριτήριο το κέρδος καθιστά αδύνατη την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων Πολιτικής Προστασίας μέσα στον καπιταλισμό.

Η λειτουργία της οικονομίας με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και η χάραξη της κρατικής πολιτικής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας υπονομεύουν τη δυνατότητα σχεδιασμού για τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών.

Η εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, των δασών, της ανθρώπινης υγείας, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, ο προσανατολισμός της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, επιδρούν αρνητικά, υπονομεύουν όλες τις βασικές πλευρές ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού: Την πρόληψη και τον προσανατολισμό της έρευνας, το περιεχόμενο των σχετικών μελετών, τον κρατικό έλεγχο, την επιλογή και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων, την εκπαίδευση, την ενημέρωση».

Συνεχίζοντας σημείωσε: «Η αναρχία της παραγωγής, οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί, ο κατακερματισμός της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη καθιστούν αδύνατη ακόμα και μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των επιπτώσεων απ' την παραγωγική δραστηριότητα, πόσο μάλλον για την ολοκληρωμένη διαχείρισή της και την πρόληψη του κινδύνου.

Κάθε έργο αποτιμάται απ' τη σκοπιά του ξεχωριστού επενδυτή που το κατασκευάζει, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε άλλη παράμετρο. Γι' αυτό και ορισμένα τεχνικά έργα επιτείνουν, αντί να διορθώνουν, τα σχετικά προβλήματα. Μεγάλοι οδικοί άξονες, αεροδρόμια, βίαιες αλλαγές στην τοπογραφία που αλλάζουν απότομα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά χιλιετηρίδων, οδηγώντας σε νέες πλημμύρες. Κατασκευαστική δραστηριότητα μέσα και γύρω από δάση, συχνά αυξάνοντας τις πυρκαγιές. Πολλαπλασιασμός δρόμων και ενεργειακών συστημάτων που αλλάζουν το τοπίο. Εργα άντλησης πετρελαίων που επιτείνουν σεισμικά φαινόμενα. Και ο κατάλογος είναι σχεδόν ανεξάντλητος (...)

Στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κατοικημένων περιοχών, η δόμηση, η ύπαρξη ελεύθερων χώρων, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων καθορίζονται, τελικά, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων».

Ανοχύρωτος ο λαός απέναντι σε πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς

Ειδικότερα για τα αντιπλημμυρικά έργα τόνισε μεταξύ άλλων: «Σε συνθήκες καπιταλιστικής ιδιοκτησίας της γης και καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι εγγενώς αδύνατον να χαραχθεί ένα ενιαίο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Τα όποια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιούνται, γίνονται με κριτήριο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και μέσα απ' τους ανταγωνισμούς του. Γι' αυτό και γίνεται κατάτμηση σε πολλά μικρά επιμέρους έργα. Ομιλοι, Περιφέρειες και δήμοι διαγκωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα υλοποιήσει και με πόσο κέρδος το κάθε έργο. Ετσι, απ' τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, τα όποια τεχνικά έργα γίνονται με κριτήριο διαφορετικό απ' αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα ο λαός και η χώρα. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ομίλων για τα ποσοστά κέρδους και την κατανομή των πόρων καθιστούν αδύνατη την ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών έργων και τον σχεδιασμό τους σε μεγάλη κλίμακα με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Η κατασκευή τους γίνεται με κριτήριο το κέρδος των ξεχωριστών ομίλων που τα παράγουν, οδηγώντας σε κακοτεχνίες, υπερτιμολογήσεις και σπατάλη. Ο σχεδιασμός των έργων δεν γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας από μεγάλης έντασης πλημμύρες, και έτσι έργα που έχουν γίνει, αποδεικνύονται αποσπασματικά και ανεπαρκή».

Για τις πυρκαγιές υπογράμμισε: «Η δασοκτόνα πολιτική και η πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που αποτελούν τη βασικότερη αιτία των καταστροφικών πυρκαγιών, έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπως στη Β. Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.

Η ανάγκη του κεφαλαίου για πρόσθετο οικονομικό χώρο, η τάση του για ληστρική επέκταση, για εκμετάλλευση εργατικής δύναμης και για καταλήστευση των φυσικών πόρων είναι τελικά η βασική αιτία πίσω απ' τις δασικές πυρκαγιές και τις τεράστιες καταστροφές.

Πελώριες πιέσεις για αλλαγές χρήσεων γης, για αξιοποίηση δασών, βουνών και παραλιών απ' το μεγάλο κεφάλαιο, για έργα ΑΠΕ, γενικότερα για ενεργειακές εγκαταστάσεις, για τουριστικές δραστηριότερες μεγάλης κλίμακας, για μεταλλευτικές δραστηριότητες. Για το κεφάλαιο και το κράτος του η αξία ενός βουνού, ενός δάσους, ενός δασικού συστήματος δεν μετριέται απ' τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί.

Αποτιμάται στο πόσο κέρδος μπορεί να προσδώσει. Γι' αυτό και εμφανίζονται τεράστιες πιέσεις για αλλαγές χρήσεων γης, που μοιραία τροφοδοτούν και "φυσικές καταστροφές".

Η ατομική ιδιοκτησία στη γη, η εμπορευματοποίηση της κατοικίας, οι ταξικές ανισότητες υποχρεώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων να κατοικούν σε κατοικίες πλημμελώς προστατευμένες από σεισμικά φαινόμενα, ενώ ανάλογες εκπτώσεις στην προστασία τους αντιμετωπίζουν τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων σε σχολεία με ελάχιστη ή και ανύπαρκτη αντισεισμική θωράκιση».

Συνυπεύθυνοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Χαρακτήρισε τουλάχιστον προκλητικό η ΝΔ σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν να επιρρίπτουν τις ευθύνες τους για τις πλημμύρες, για τις φωτιές, για τις κατολισθήσεις στα λαϊκά στρώματα που κατοικούν σε ακατάλληλα σπίτια. «Οχι, κύριοι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ευθύνονται οι κάτοικοι της Μάνδρας που έχτισαν μέσα σε ρέματα, δεν ευθύνονται οι κάτοικοι στο Μάτι, οι κάτοικοι που υποχωρεί η γη κάτω απ' τα πόδια τους. Δεν ευθύνονται οι κάτοικοι της Εύβοιας. Ευθύνεστε εσείς και το σύστημά σας, που μετατρέπει την κατοικία σε εμπόρευμα και ατομική ευθύνη του καθενός για να το αποκτήσει. Ευθύνεστε εσείς και το σύστημά σας που όταν το βόλευε προωθούσε την άναρχη δόμηση για να τροφοδοτηθούν τα κέρδη των βιομηχάνων του κλάδου των Κατασκευών. Ευθύνεστε εσείς που για δεκαετίες χρησιμοποιείτε σε όλα τα επίπεδα την πολεοδομική νομοθεσία ως πολιτικό εργαλείο ενσωμάτωσης των εργαζομένων», σημείωσε.

Στη συνέχεια επισήμανε: «Στο πεδίο της αντιμετώπισης των φυσικών φαινομένων αποκαλύπτεται επίσης ο χαρακτήρας της αντιλαϊκής πολιτικής. Διαχρονικά προωθείται η ολοένα και βαθύτερη εμπορευματοποίηση, και λειτουργία τέτοιων δραστηριοτήτων με κριτήριο την καπιταλιστική κερδοφορία (...)

Οι τεράστιες διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών πρέπει να αναζητηθούν ακριβώς στην προώθηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και στα κρίσιμα για τους εργαζόμενους ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας (...)

Η βασική τους όμως ευθύνη, που συνιστά πρόβλημα άλλης τάξης μεγέθους, είναι ότι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της αστικής εξουσίας και κυρίως στη μόνιμη εξαπάτηση του λαού ότι το αστικό κράτος ενδιαφέρεται, ή δυνητικά ενδιαφέρεται, για τα λαϊκά στρώματα».

Αναγκαία η ριζική αλλαγή πορείας

Καταλήγοντας ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε: «Οι συνεχείς καταστροφές από πλημμύρες και φωτιές υπογραμμίζουν και αυτές την ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής πορείας ως απαραίτητης προϋπόθεσης προκειμένου να τεθούν οι όροι για μια ουσιαστική προστασία του λαού από καταστροφές.

Η διασφάλιση ολοκληρωμένης Πολιτικής Προστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, προστασίας και καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντισεισμικής θωράκισης, έργων πυροπροστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης δασών και δασικών συστημάτων για τη συνδυασμένη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την ουσιαστική αντιμετώπιση των καταστροφών, προϋποθέτουν τον ριζικά διαφορετικό δρόμο της εργατικής - λαϊκής εξουσίας.

Μόνο σε αυτές τις συνθήκες, κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και της γης, επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάπτυξης της παραγωγής, στόχος της παραγωγής γίνεται η διευρυμένη λαϊκή ευημερία και η κάλυψη των συνδυασμένων αναγκών.

Σε αυτές τις συνθήκες, το εργατικό κράτος θα υλοποιήσει μια πολιτική διασφάλισης της προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα και από ανθρωπογενείς καταστροφές, αφού η διασφάλιση της ζωής και της υγείας του λαού θα είναι πρώτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός επιτρέπει την εξέταση των αλληλεπιδράσεων των παραγωγικών διαδικασιών και καταργεί τους ανταγωνισμούς, ενώ η κοινωνική ιδιοκτησία της γης και των μέσων παραγωγής αναιρεί τις πιέσεις για αλλαγές στις χρήσεις γης».

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις διεκδικήσεις του Κόμματος σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση άμεσης και ουσιαστικής στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% των απωλειών τους, την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου, ουσιαστικού, επιστημονικού σχεδιασμού συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, και άμεσων μέτρων πρόληψης εκδήλωσης καταστροφών και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους τόνισε: «Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη να συμπορευτεί αγωνιστικά μαζί του. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του.

(...) Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουμε μπροστά για να προβάλει μαχητικά και αγωνιστικά ο λαός το δικό του σχέδιο, απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου. Να αναμετρηθεί με την κυρίαρχη πολιτική που θεωρεί τις ανάγκες του κόστος και μετατρέπει σε επενδυτικές ευκαιρίες για το κεφάλαιο τις κατεστραμμένες περιοχές.

Και στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύεται ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, βαδίζοντας στον δρόμο της σύγκρουσης με το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου και όσους το υπηρετούν».

Ριζοσπάστης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου