Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

ΚΚΕ - Δύο τροπολογίες: Κατάργηση των νόμων Βρούτση - Αχτσιόγλου για τον κατώτατο μισθό και Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα

 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κατάργηση των νόμων Βρούτση - Αχτσιόγλου για τον κατώτατο μισθό και επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα

Τετάρτη 01/12/2021 - 10:56

Δύο τροπολογίες επανακατάθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για την κατάργηση του αντεργατικού - αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Η μία τροπολογία αφορά την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο ύψος που «κόπηκε» με νόμο το 2012, δηλαδή στα 751 ευρώ, ως βάση για αυξήσεις, μαζί με την κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, που προβλέπουν τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Η άλλη τροπολογία αφορά την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού για συνταξιούχους και εργαζόμενους. 

Οι τροπολογίες αυτές αποτελούν ανάγκη, όχι μόνο για να επανέλθουν δικαιώματα που αφαιρέθηκαν από εργαζόμενους και συνταξιούχους τα χρόνια των μνημονίων, αλλά και για να στηριχθεί το εργατικό – λαϊκό εισόδημα που, στις σημερινές συνθήκες, δέχεται νέα πλήγματα εξαιτίας των συνεπειών της ακρίβειας, αλλά και της διαχείρισης της πανδημίας.

Οι συνέπειες αυτές δεν αντιμετωπίζονται στο ελάχιστο από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε απ’ τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, οι οποίες δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο το θεσμικό πλαίσιο αφαίρεσης των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και συνεχούς αφαίμαξης του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος.

Αναλυτικά:

Επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου

Αιτιολογική έκθεση

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επανακαταθέτει τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στο ποσό των 751 ευρώ του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη και του ημερομισθίου στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών και όχι μόνο διατάξεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που εξακολουθούν να ισχύουν, όπως είναι: η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Νόμος Βρούτση), το άρθρο 2 του ν. 4564/2018 (Νόμος Αχτσιόγλου), που προβλέπουν, με την διαδικασία που ορίζουν, τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση του υπουργού Εργασίας, έχοντας ως κριτήριο την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται, επίσης, η κατάργηση και κάθε άλλης αντίθετης στην παρούσα τροπολογία, διάταξης τυπικού ή ουσιαστικού νόμου (όπως πρώτιστα η υπ. αριθμ. Οικ. 4241/127 απόφαση (ΦΕΚ 173Β/30.1.2019) της τότε υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευτ. Αχτσιόγλου (ΦΕΚ 173Β/30.1.2019) περί καθορισμού του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ και του κατώτατου ημερομισθίου στα 29,04 ευρώ από 1.2.2019) ή συλλογικής σύμβασης εργασίας η διαιτητικής απόφασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας»

Άρθρο

1.- Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων ορίζονται στο ύψος των κατωτάτων ορίων των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό των 751,39 ευρώ και το κατώτατο όριο του ημερομισθίου του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Στα ως άνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων προστίθεται κατά περίπτωση το επίδομα γάμου, ανερχόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ ως βάση για αυξήσεις μέχρι την υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τις αρμόδιες οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 1876/1990.

2.- Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΙΑ 11 εδ. 2α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας».

3.- Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α) Τα άρθρα 1 και 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α' 38/28-02)

β) Η Υποπαράγραφος ΙΑ.11. «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012)

γ) Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), όπως ισχύει.

δ) Το άρθρο 2 του ν. 4564/2018 (ΦΕΚ 170Α/21.9.2018)

ε) Η υπ. αριθμ. Οικ. 4241/127 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευτ. Αχτσιόγλου (ΦΕΚ 173Β/30.1.2019).

στ) Κάθε άλλη αντίθετη στις προηγούμενες παραγράφους διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης.

Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης

Αιτιολογική έκθεση

Με τα μνημόνια καταργήθηκε από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Σε αυτήν την περίοδο που η πανδημία δημιουργεί βαριές συνέπειες στους εργαζόμενους εκτός όλων των μέτρων στήριξης θεωρούμε αναγκαία την άμεση επαναφορά του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, στις καταβαλλόμενες αποδοχές των εργαζομένων και στη σύνταξη των συνταξιούχων.

Το ΚΚΕ με την παρούσα τροπολογία και για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων προτείνει την παρακάτω τροπολογία για την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους.

Τροπολογία - προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο

Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργαζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συνταξιούχους.

Επίσης στους πιο πάνω εργαζόμενους και συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών και του μισού της μηνιαίας σύνταξης.

Από την ψήφιση του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

902

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου