Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Προβλήματα εγγραφής παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

 

Φωτό αρχείουΦωτό αρχείου

 

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τα προβλήματα εγγραφής παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης που υπογράφεται από τους βουλευτές του Κόμματος Γιάννη Δελή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστο Κατσώτη και Λεωνίδα Στολτίδη:

«Παρά τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Εργασίας ότι θα υπάρξει μέριμνα για τα μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φαίνεται ότι η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, απορρίπτει παιδιά που χρήζουν έγκαιρης ένταξης σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο και ανάλογης επιστημονικής φροντίδας. Παρά την πρόβλεψη στον ισχύοντα Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/05.12.2017) και ειδικότερα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3:

" …..Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν", απορρίφθηκε αίτηση οικογένειας για εγγραφή του παιδιού τους σε Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού ΝΠΔΔ "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου", ενώ προσκόμισε και Απόφαση του ΚΕΠΑ για 67% αναπηρία, αλλά και Ιατρική Βεβαίωση από το Δημόσιο Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου".

Η ανάλγητη αιτιολόγηση της απόρριψης, σύμφωνα με την 38/2022 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ, είναι "ότι παρά τη θετική πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου να φιλοξενηθεί το παιδί σε παιδικό σταθμό, λόγω μη επαρκών αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, δεν δύναται να προβεί σε πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως ορίζεται από το άρθρο 3 της ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/Β'/05-12-2017)".

Ταυτόχρονα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, με απαράδεκτο απαντητικό έγγραφό της (221037/30.9.20020) προς την οικογένεια, την προτρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει η ίδια τον αναγκαίο ειδικό βοηθό - συνοδό για την υποστήριξη του παιδιού της.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να προσληφθεί το αναγκαίο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε το παιδί να μπορέσει να φοιτήσει στο δημοτικό παιδικό σταθμό και να μη στερηθεί την αναγκαία στήριξη και φροντίδα».

902gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου