Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ


Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις λαϊκές οικογένειες, διαγραφή τόκων από χρέη στο Δημόσιο και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους των ΕΑΣ

 Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019».

Οι Τροπολογίες αφορούν:

  • Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας.
  • Τη διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και την περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το Δημόσιο. Ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
  • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ).

Αναλυτικά οι Τροπολογίες:

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η ΚΟ του ΚΚΕ αναφέρει: «Με την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας.
Σε αντιστάθμισμα της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, η σταθερή θέση του ΚΚΕ είναι η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

Διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το Δημόσιο. Ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η ΚΟ του ΚΚΕ αναφέρει: «Οι πολιτικές που ακολούθησαν τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είχαν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των χρεών των λαϊκών στρωμάτων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στις συνθήκες αυτές γίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων ουσιαστικής ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων, των μισθωτών και των άλλων λαϊκών στρωμάτων».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ΕΑΣ ΑΒΕΕ

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η ΚΟ του ΚΚΕ αναφέρει: «Με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226) προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και της διαδικασίας καταβολής του.

Εν συνεχεία με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄78), προβλέφθηκε η εξακολούθηση καταβολής του επιδόματος αυτού ενώ με σειρά κανονιστικών αποφάσεων, έκτοτε, έχουν οριστεί συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται την καταβολή του επιδόματος αυτού και έχουν εξειδικευτεί οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής του.

Παρά ταύτα, οι εργαζόμενοι στα συγκροτήματα εργοστασίων της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)", που αν και ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες εντούτοις δεν λαμβάνουν ακόμα το σχετικό επίδομα.

Σημειωτέον ότι η χορήγηση με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή προσφέρουν συγκεκριμένη εργασία και υπάγονται διοικητικά σε συγκεκριμένα τμήματα και συνεργεία των συγκροτημάτων εργοστασίων της προαναφερόμενης εταιρείας, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών, που παρέχουν στην εθνική άμυνα και ασφάλεια, συνιστά και μία υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες εκείνες εργαζομένων, που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

902gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου