Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Στρώνει τον δρόμο για «πράσινη» κερδοφορία και επενδύσεις


Αντί για μέτρα και υποδομές προστασίας από φωτιές και πλημμύρες, η κυβέρνηση φορτώνει ένα ακόμα χαράτσι στον λαό

INTIME NEWS

Αντί για μέτρα και υποδομές προστασίας από φωτιές και πλημμύρες, η κυβέρνηση φορτώνει ένα ακόμα χαράτσι στον λαό
Η περαιτέρω ενίσχυση και διευκόλυνση των «πράσινων επενδύσεων» είναι το κύριο χαρακτηριστικό του νέου κλιματικού νόμου, τις βασικές κατευθύνσεις του οποίου παρουσίασε χτες ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας. Ο νέος κλιματικός νόμος επί της ουσίας έρχεται να εφαρμόσει στην εγχώρια οικονομία όλα τα μέτρα που προωθεί η ΕΕ για την επίτευξη της λεγόμενης «κλιματικής ουδετερότητας» έως το 2050, υιοθετώντας αντίστοιχα και τους σχετικούς ποσοτικούς στόχους και τα χρονικά ορόσημα για την επίτευξή τους. Επιπλέον, αποδεικνύουν ότι είναι τελείως προσχηματικό το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, αφού αντί να προχωρήσουν σε μέτρα προστασίας δασών, δασικών εκτάσεων, αγροτικών καλλιεργειών από καιρικά φαινόμενα, θεσπίζουν την υποχρεωτική ασφάλιση, για να πλουτίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και να ξεκληριστούν οι φτωχοί αγρότες.

Συγκεκριμένα, ορίζεται η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990, επιπλέον μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990 και τέλος «κλιματική ουδετερότητα» έως το 2050, με επανεξέταση των παραπάνω στόχων κάθε πέντε χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει κατάρτιση «τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα» - πενταετούς διάρκειας που θα κυρώνονται με νόμο - για εφτά βασικούς οικονομικούς τομείς και συγκεκριμένα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, μεταφορές, βιομηχανία, κτίρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα και χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Παράλληλα, θεσμοθετούνται μια σειρά νέων φορέων και επιστημονικών επιτροπών επίβλεψης της εφαρμογής των όσων προβλέπει ο νέος κλιματικός νόμος, ωστόσο το «ζουμί»της υπόθεσης βρίσκεται στα μέτρα που προτείνει για την επίτευξη των στόχων:

Προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31/12/2028, με ρήτρα επανεξέτασης το 2023. Από την ίδια χρονιά οι δήμοι αναλαμβάνουν την εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του Ανθρακα (ΔηΣΜΕΔΑ), με στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030, σε σύγκριση με το 2019. Τα ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν αναλυτική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών CO2 για τα δημοτικά κτίρια, στάδια, δημοτικό φωτισμό, οχήματα κ.λπ., και κάπου εδώ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η επιβολή νέων «πράσινων» χαρατσιών στους δημότες για την υλοποίηση των στόχων.

Επίσης, από το 2023 το 1/4 των νέων εταιρικών ΙΧ αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά, ενώ από το 2025 η ηλεκτροκίνηση γίνεται υποχρεωτική για όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης ηλεκτρικά θα πρέπει να είναι το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα κτίρια, προβλέπεται απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές, από το το 2025 απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και από το 2030 απαγόρευση χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.

Σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης, με δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια (παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα κ.λπ.).

Ακόμα, προβλέπεται από το 2025 η υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου για νέα κτίρια σε «ζώνες υψηλής τρωτότητας», περιοχές δηλαδή που βρίσκονται σε ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας ή κοντά σε δασικές περιοχές, ενώ για μια σειρά επιχειρήσεων ή άλλων εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.) επιβάλλεται η υποβολή Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων ή αυξήσεων εκπομπών CO2 που θα προέλθουν από τη λειτουργία τους. Αν και αναφέρεται ότι γίνεται υποχρεωτική η μείωση των εκπομπών κάθε έτος μέχρι την επίτευξη των στόχων, από την άλλη δίνεται η δυνατότητα «αντιστάθμισης» με φυτεύσεις δέντρων κ.λπ.

Ριζοσπάστης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου